Algemeen

Gemeente accepteert geen illegaal ”Polenhotel” in Elim

Elim – De gemeente voert een handhavingstraject door tegen de huisvesting van Poolse arbeidsmigranten aan de Tuindersweg in Elim. Met een dwangsomprocedure wil de gemeente druk zetten op Koopmans om de illegale activiteiten te staken.

Een buurtcomité heeft jongstleden naar aanleiding van plannen voor het legaliseren van vaste huisvesting voor arbeidsmigranten aan de Tuindersweg, een brief verzonden naar het College van Burgemeester en wethouders en de Gemeenteraad.

Open brief;

Aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad Hoogeveen

Geachte Heren en Dames,

Waarom deze brief? Wij als buurt hebben vele problemen met de huisvesting van migranten en wel om de volgende redenen:

Veiligheid:

Regelmatig lopen de migranten op en aan de (onverlichte) openbare weg en moeten wij altijd extra opletten. Met regelmaat zijn deze migranten in een staat van dronkenschap, waardoor er niet wordt gereageerd als je aan komt rijden met auto of fiets. De buurt is aan het verjongen en er wonen diverse gezinnen met kleine kinderen. Ouders durven hun kinderen niet meer alleen op de fiets naar het dorp te sturen.

Milieu:

Voor wat betreft de uitstraling in de buurt is er te zien dat er migranten uit een andere leefomgeving komen. Aan en op de straat liggen er veel blikjes, flessen en diverse andere spullen die achteloos zijn weggeworpen. Je komt het niet alleen tegen in de tuinen en percelen aan de Tuindersweg, maar ook richting de dorpen.

Historie/wetgeving en regelgeving:

Voor ons als buurtcomité is het onbegrijpelijk dat een aantal jaren geleden de “boerderijen” zijn gebouwd onder de noemers, manege, dierenkliniek en KI station en nu dit. In het begin liepen hier paarden en werden er activiteiten voor deze sport georganiseerd. Wat ons toen al ergerde was dat er zonder overleg met de buurt de Tuindersweg ineens éénrichtingsverkeer werd tijdens een evenement.

Van paarden ging men over op groepsaccommodatie, hier kwamen allerlei groepen op af en dat hebben we gemerkt. Veel drukte, groepen die tot laat in de nacht aan de straat wandelden en veel lawaai veroorzaakten.

Van groepsaccommodatie werd het arbeidsmigratie, ook hier is nooit iets over gecommuniceerd.

Wij vinden dat de maat nu wel vol is, wij als bewoners van het buitengebied hebben ook recht op openbare vrijheid en rust. Dat zijn de redenen dat wij op zo’n mooie locatie zijn komen wonen. Tevens vinden wij dat wij als dorpen al meer dan genoeg mensen in de zomerperiode te verwerken krijgen vanuit de diverse vakantiegelegenheden, iets wat tot nu toe toelaatbaar is.

Maar de legalisering is de druppel die de emmer doet overlopen. Kort gezegd; wij zitten wij niet te wachten op een groot aantal migranten die veel onrust brengen in het dorp en waar wij ons niet meer bij veilig voelen. Het is toch te gek dat wij dagelijks met de deuren op slot zitten omdat het niet meer veilig is?

Hopelijk begrijpt u dat wij het water aan de lippen hebben staan en u goed gaat overdenken voordat u een vergunning geeft voor permanente bewoning van migranten ten koste van goed leefgebied voor de mensen in het buitengebied van Elim/Nieuwlande.

Ten overvloede melden wij u dan ook, dat wij eisen dat uw College van B en W overgaat tot handhaving van het huidige bestemmingsplan. Mocht uw college daartoe niet overgaan, zullen we niet nalaten dit te verzoeken middels voorlopige voorziening bij de rechtbank te Assen.

Er van uitgaande dat u onze bezwaren aanmerkt als bezwaarschrift met betrekking tot komende procedures, tekenen wij met vriendelijke groet,

Het buurtcomité

Foto Google Maps

Geef een reactie