Algemeen

Hoogeveen krijgt Handhaving en Toezichtlocatie voor overlast gevende asielzoekers

Vanaf december 2017 is in Hoogeveen een extra begeleiding en toezichtlocatie (ebtl) gevestigd. Het gaat hierbij om een experiment, bedoeld voor asielzoekers die voor overlast zorgen binnen een azc. Omdat de doelstellingen zoals beoogd met de opzet van de ebtl niet behaald zijn, wordt de ebtl per 1 februari beΓ«indigd.

Dat de doelstellingen van de ebtl niet zijn behaald, wordt ook bevestigd in een recente evaluatie naar de werking van de ebtl door het WODC die deze week wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Op nationaal niveau is vervolgens nagedacht over andere opvangmogelijkheden. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) heeft de gemeente Hoogeveen gevraagd een rol te blijven vervullen in de landelijke aanpak van overlast gevende asielzoekers door een Handhaving en Toezichtlocatie (HTL) in Hoogeveen te faciliteren. Het gaat om een periode van 3 jaar met een optie tot verlenging met 2 jaar. Het college van B&W heeft met dit verzoek ingestemd en een aantal afspraken vastgelegd. Burgemeester Karel Loohuis is tevreden: β€˜Voor onze inwoners is het belangrijk dat er geen overlast is. Ik heb er vertrouwen in dat het met deze afspraken goed haalbaar is.’

Begrenzing

De HTL wordt ingericht voor de opvang van maximaal 50 personen en krijgt een plek bij het asielzoekerscentrum Hoogeveen maar er wel gescheiden van. Op de opvanglocatie zal een streng en sober regime gericht op begrenzing worden toegepast. Bewoners van de HTL begeven zich alleen in het daarvoor bepaalde HTL gebied dat zal worden gemarkeerd met een afscheiding. Op de naleving zal voortdurend toezicht worden gehouden. Op de locatie worden ook Buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) ingezet om de vrijheidsbeperkende maatregel te handhaven. Indien de bezetting van de locatie en/of de (samenstelling van) de doelgroep daarom vragen, zal de inzet daarop worden uitgebreid. Om de inzet van het opsporingsapparaat van de politie niet toe te laten nemen, zorgt het ministerie op de HTL voor voldoende capaciteit voor toezicht en handhaving.
De bewoners kunnen binnen de HTL gebruik maken van (winkel)faciliteiten en andere voorzieningen. Bij eventuele afspraken buiten de HTL (met bijvoorbeeld advocaat of behandelend medisch specialist) worden bewoners begeleid. Als een bewoner gedurende haar of zijn verblijf afstand doet van aanspraken op opvang op de HTL, volgt begeleiding bij vertrek uit de gemeente.
Als de begrenzing geen standhoudt of er doen zich andere onvoorziene gebeurtenissen voor, dan spreken de gemeente en het ministerie hierover per omgaande op het hoogste niveau. De bezwaren van de gemeente zijn leidend voor de toekomst van de HTL.

Azc Hoogeveen

Belangrijk onderdeel van de gemaakte afspraken tussen de gemeente en het ministerie is dat in het AZC Hoogeveen geen veilige landers, Dublinclaimanten en alleenstaande minderjarige vreemdelingen worden opgevangen. Deze afspraak is bij de vestiging van de ebtl in Hoogeveen gemaakt voor Dublinclaimanten en heeft ervoor gezorgd dat het aantal incidenten met asielzoekers in Hoogeveen drastisch afnam.

Landelijke aanpak van overlast gevende en criminele asielzoekers

Voor de HTL komen asielzoekers in aanmerking die binnen de COA-opvang ernstige overlast veroorzaken en waarvan de impact op de bewoners en medewerkers dusdanig ernstig is, dat plaatsing in een separate opvang noodzakelijk is. De HTL is onderdeel van een landelijk ketenbreed pakket aan maatregelen om de aanpak van overlast gevende en criminele asielzoekers tegen te gaan; een prioriteit van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. De overlast gevende asielzoekers in de HTL worden op de Top X lijst onder leiding van de ketenmariniers geplaatst. Dit betekent dat zij zowel binnen als buiten de locatie door de betrokken partijen in de vreemdelingen- en strafrechtketen met voorrang persoonsgericht en met een lik-op-stukbeleid worden aangepakt. Hun aanvraag wordt versneld afgedaan, zodat terugkeer in gang kan worden gezet wanneer sprake is van een afwijzend asielbesluit. Bij strafbare feiten wordt het strafrecht ingezet. De inzet is dat de Top X aanpak ertoe zal leiden dat de overlast op de COA-locaties wordt teruggedrongen en (op termijn) ook minder beroep gedaan wordt op de HTL.

Lees hier de berichtgeving van de Rijksoverheid

2 gedachten over “Hoogeveen krijgt Handhaving en Toezichtlocatie voor overlast gevende asielzoekers

  • Ehm, waarom zetten we de overlastgevende asielzoekers niet gewoon op het eerste de beste vliegtuig retour eigen land? Desnoods eerste klas, is nog altijd een goedkopere oplossing?

  • Van die verschrikkelijke C.O.A. Locatie
    komt de Gemeente Hoogeveen nooit meer vanaf.
    Dit drama rijksgebouw voldoet prima voor dit soort doeleinden.
    πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™ πŸ™

Geef een reactie