Korte terugblik bij het beëindigen voorgenomen project IJ-Z

De fractie van de SGP in de gemeenteraad van Hoogeveen heeft gemengde gevoelens bij de ontwikkelingen en de beëindiging van het project IJsbaan/zwembad.Destijds bij de verkiezingen in 2018 hebben wij aangegeven als het economisch goed gaat niet meer ( in de zin van vermeerderen) in stenen te willen investeren maar in mensen.

Vanaf het begin dat onze fractie deel uitmaakt van de gemeenteraad van Hoogeveen, in maart 2018,  hebben wij onze vraagtekens geplaatst bij de financiële haalbaarheid van het project. Bij het debat 28-06-2018 hebben wij al aangegeven dat het financieel veel te rooskleurig voorgesteld werd, (bij onze inbreng toen hebben wij woorden gebruikt “we zouden wel sukkels zijn als wij dit niet deden”zo werd dat destijds voorgesteld) en dat er hiermee onverantwoorde risico’s werden genomen, zelfgestelde limieten door de raad werden nu maar even genegeerd. Ook de steeds blijvende onduidelijkheid over de juridische structuur, zowel bij de investering als bij de beoogde exploitatie, baarde ons grote zorgen en heeft ons oprecht verbaasd doen staan dat zonder dit eerst goed geregeld te hebben zo’n megaproject waar bijna niets zeker was, dan alleen, wij willen een ijsbaan gecombineerd met een zwembad, wij hebben daar € 32 miljoen voor over maar verder was het een en al onzekerheden.

Ook de toegezegde €5 miljoen subsidie van de provincie is laakbaar omdat de provincie door Royal-Haskoning er op gewezen was dat het project minstens € 10 miljoen te laag begroot was, maar desondanks toch de toezegging handhaafde. Wij hebben bij de besluitvorming 12-07-2018 nog een poging gedaan middels een amendement onherroepelijke besluiten veilig te stellen, maar niemand vond dat nodig, zoals al bij het debat aangegeven heeft de SGP tegen het realiseren van dit project gestemd.  Antwoorden op schriftelijk gestelde vragen over eerder vreemde zo niet laakbaar voorgestelde financiering  in dit project  hebben ons niet gerust kunnen stellen. Mede omdat veel signalen wezen op de onhaalbaarheid van het project heeft de SGP-fractie op 11 juli 2019 er bij het college van B & W en de gemeenteraad nog eens op aangedrongen met onmiddellijke ingang alle verdere voorbereidende werkzaamheden, in afwachting van het resultaat van de aanbestedingsprocedure, stil te leggen. Bekend was immers dat dit resultaat eind augustus aan de raad bekend gemaakt zou worden. Met andere woorden, wij drongen er sterk op aan om geen kosten meer te maken die vanaf dat moment voorkomen konden worden. Helaas kreeg onze motie in de gemeenteraad en van het college van B & W geen enkele steun, integendeel, ons voorstel werd onnodig en ongewenst geacht. Nog steeds werd van de veronderstelling uitgegaan dat het allemaal wel goed zou komen. Gemengde gevoelens hebben we over het gehele verloop van de procedure. De SGP-fractie vindt de ontwikkeling en de exploitatie door onze gemeente van een kunstijsbaan met een bovenregionale betekenis zo bij zo niet nodig en ook niet verantwoord. Maar over de wijze waarop het project tot een einde komt beleven we beslist geen genoegen. Dat gunnen we de voorstanders niet. Wat de SGP-fractie betreft richten we ons als gemeente nu op een goede zwemvoorziening in Hoogeveen. Wij willen dan ook dat er serieus onderzoek gedaan wordt om het bestaande zwembad de Dolfijn dusdanig de renoveren en aan te passen dat het weer een aantrekkelijk zwembad wordt. Ook daar willen wij een energie concept toepassen zodat de energiekosten grotendeels gereduceerd worden, dit alles onder het motto “waar een wil is,is een weg” Daaraan bestaat behoefte en als dat op een verantwoorde manier kan worden gerealiseerd zal dat onze steun krijgen, en wij weten het bijna zeker, van het grootste deel van de inwoners van Hoogeveen ook.

Deel dit bericht!

2 gedachten over “Korte terugblik bij het beëindigen voorgenomen project IJ-Z

 • 9 september 2019 om 20:33
  Permalink

  Uit de besluitenlijst van 11 juli j.l.:

  ” 3. Uitvoering Motie IJZ De raad bespreekt de voortgang en stand van zaken betreffende de uitvoering van de motie IJZ die op 1 november 2018 door de raad werd aangenomen. Wethouder Slomp zegt toe om ingeval van nieuwe informatie ten aanzien van lopende onderwerpen deze direct te sturen. Hij zal de suggestie van de SGP voor een nieuwsbrief meenemen. ”

  In hoeverre valt een wethouder die zich niet aan een door hem aan de raad gedane toezegging houdt nog serieus te nemen?

 • 10 september 2019 om 17:10
  Permalink

  Als de gemeenteraad wel voor een nieuw zwembad kiest worden we ook bedrogen.
  Geld over de balk gooien hoort ook niet voor een zwembad dat zijn eigen (zwem)broek niet kan ophouden.

Geef een antwoord