opinie: Noodzaak vervolgonderzoek functioneren gemeenteraad

Noodzaak vervolgonderzoek functioneren gemeenteraad van Hoogeveen naar aanleiding van het financiële debacle: de kunstijsbaan/zwembad

Door: Ronald Wilfred Jansen

Het debacle met de kunstijsbaan/zwembad roept bij mij vragen op over het functioneren van het gemeentebestuur in Hoogeveen. In Nederland, dus ook in Hoogeveen, bestaat elk gemeentebestuur uit het dagelijks bestuur (het college van burgemeester en wethouders) en het algemeen bestuur (de gemeenteraad). De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan en bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers en heeft als taak haar burgers te vertegenwoordigen, de begroting samen te stellen en het dagelijks bestuur te controleren: het college van burgemeester en wethouders moet de besluiten van de gemeenteraad uitvoeren. In de praktijk blijkt dit systeem in ieder geval in Hoogeveen te leiden tot onbehoorlijk bestuur van het gemeentebestuur, zoals blijkt uit (vooral) de kunstijsbaan/zwembad soap. Wat betreft de gemeenteraad maken overigens ook bestuurders van andere politieke partijen, zoals Inge Oosting van de PVDA, die deze kwestie als zoveelste zeperd in bestuurlijk Hoogeveen bestempelt, deel uit. Het fiasco blijkt uit de grote financiële (gevolg)schade, het niet verwerken van de extra financiële te verwachten tegenvallers in de jaarrekening 2018, het afwimpelen door de burgemeester van het vernietigende rapport van de rekenkamer, de kritische burgers als idioten bestempelen (arrogantie van de macht), de geheimhouding achter gesloten deuren, de misleidende voorlichting (in feite volksverlakkerij) en de kosten afwentelen op de burger waaronder kwetsbaren. Ik vermoed dat de oorzaken liggen in slechte controle, prestigedrang (geschiedenis schrijven), onvoldoende kennis en kunde (te weinig scholing en intelligentie), zwak tegengewicht tegen sluwe ondernemers (daar zitten hele gehaaide tussen) en een gebrek aan integriteit. Ook spelen volgens mij belangenverstrengeling (Gerard Fidom, voormalig fractievoorzitter van Groen Links was tevens lid van de Stichting Kunstijsbaan Hoogeveen) en partijpolitieke belangen een rol: het college en de gemeenteraad wordt vooral gedragen door de coalitie gevormd door Gemeentebelangen, CDA en Christenunie. Dus helaas blijkt de gemeenteraad niet los te functioneren van partijpolitieke belangen en haar controlerende taken niet naar behoren uit te voeren. Wat mij betreft komt er een vervolgonderzoek naar de daadwerkelijke (vervolg)kosten van de kunstijsbaan/zwembad en het (democratisch) functioneren van het gemeentebestuur. De gemeenteraad kan wethouders ontslaan en de burgemeester afzetten, de Kroon kan de burgemeester (ongevraagd) ontslaan en er is meen ik een wet in de maak om tussentijdse gemeenteraadsverkiezingen af te dwingen. Het klinkt cru, maar misschien zou het gemeentebestuur de eer aan zich zelf kunnen houden en ontslag nemen, zodat er een frisse start gemaakt kan worden met hopelijk degelijke stadsbestuurders.

Deel dit bericht!

3 gedachten over “opinie: Noodzaak vervolgonderzoek functioneren gemeenteraad

 • 23 augustus 2019 om 13:26
  Permalink

  “Dus helaas blijkt de gemeenteraad niet los te functioneren van partijpolitieke belangen en haar controlerende taken niet naar behoren uit te voeren”

  Ik denk dat hier een denkfout wordt gemaakt. De raadsfracties hebben de taak namens hun kiezers de belangen van die kiezers te vertegenwoordigen en op basis daarvan te oordelen en te handelen. Partijfracties bedrijven dus partijpolitiek. Van een college mag wel wat afstand van partijpolitiek worden verwacht. Uiteraard opereert een ieder op basis van eigen ideologie maar het partijbelang mag bij collegeleden geen doorslaggevende factor zijn.

 • 23 augustus 2019 om 16:30
  Permalink

  Ik bedoel dat mijn inziens de gemeenteraad een controlerende taak heeft.
  Dus als er gerommeld wordt met cijfers moet men daar een stokje voor steken.
  Ik meen dat dat bij een democratische rechtstaat hoort waar iedere burger recht op heeft.
  Nu vertegenwoordigd elke gemeenteraadslid een partij en dat kan botsen als ‘zijn’ partij een plan er door wil lozen en daarom gerommel met cijfers verzwijgt, niet alleen voor haar eigen achterban maar voor iedere burger, hetgeen indruist tegen de controlerende functie van de gemeenteraad als geheel.

 • 23 augustus 2019 om 17:41
  Permalink

  Ik deel volkomen je mening wat bedrog aangaat. Bedrog is nimmer te tolereren. Voor zover ik het ervaar is alleen D66, van de in 2017 in de raad zittende partijen betrouwbaar. Zij zijn de enige partij die er ruiterlijk voor uitkomt dat ze 31 maart 2017 gestemd voor een gemeentelijke bijdrage van €8,15 miljoen. Alle anderen blijven dat verhullen. De PvdA en 2 CDA-raadsleden mogen dan wel tegen het ijsbaanplan gestemd hebben maar die blijven wel zwijgen over het bedrog door het college. Ook Inge Oosting (PvdA) heeft 7 maart 2017, volgens Royal Haskoning DHV, ingestemd met een extra bijdrage van €4 miljoen.

Geef een antwoord