Nieuw meldpunt PGB fraude gemeente Hoogeveen

Hoogeveen – Heeft uw zorgverlener kosten in rekening gebracht voor ondersteuning die niet geleverd is? Hebt u het vermoeden dat een zorgaanbieder de regels overtreedt? Of vermoedt u fraude met Persoonsgebonden Budget (PGB)? Dit zijn voorbeelden van zorgfraude

Soms maken mensen die zorg verlenen of ontvangen of organisaties die zorg verlenen of zorgbudgetten beheren onterecht gebruik van geld van de gemeente dat bestemd is voor de zorg. Vanaf nu kunt u zorgfraude melden via www.hoogeveen.nl/zorgfraude. U kunt uw vermoeden van fraude ook mailen naar toezicht.wmo@dewoldenhoogeveen.nl.

Deel dit bericht!

Geef een reactie