Algemeen

Koningin Máxima bezoekt Hoogeveen

Hoogeveen – Vandaag ondertekenden 51 samenwerkende partijen het Muziek Akkoord Drenthe waarin zij afspreken dat ruim 40.000 kinderen op de 292 scholen uit de provincie Drenthe structureel muziekonderwijs krijgen. Het convenant geeft de actieplannen weer hoe muziekonderwijs de komende jaren een plaats gaat krijgen. De ondertekening van het convenant is het startpunt van een jarenlange intensieve samenwerking tussen de betrokken partijen. Ook Koningin Maxima is gast bij deze ondertekening aanwezig.  Máxima is erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas.

Méér Muziek in de Klas Lokaal

Onder de naam Méér Muziek in de Klas Lokaal organiseert Stichting Méér Muziek in de Klas regionale netwerken, met als doel muziekonderwijs per regio te verduurzamen. Dit doet de stichting door regionale partijen die nodig zijn om structureel muziekonderwijs op de basisschool te verankeren met elkaar te verbinden en te laten samenwerken. Betrokken partijen zijn onder andere het onderwijs, amateurverenigingen, regionale overheden, bedrijven, serviceclubs, poppodia, pabo’s en conservatoria.

Méér Muziek in de Klas helpt bij het verduurzamen per regio door:
● een Méér Muziek in de Klas Lokaal-traject te starten, waarvoor een school(bestuur), provincie, gemeente of kunstencentrum de stichting kan benaderen;
● alle betrokken partijen te informeren over de mogelijkheden tot samenwerking en financiering en te betrekken bij de verankering van muziekonderwijs op basisscholen;
● Het geven van goede voorbeelden, adviezen en handreikingen o.a. door middel van het online Handboek voor meer muziek in de klas, om zo met alle partijen aan de slag te gaan en te werken aan structureel muziekonderwijs op basisscholen;
● Alle betrokkenen te stimuleren om samenwerkingsafspraken te maken, met daarbij begeleiding van dit proces en het adviseren om tot een samenwerkingsconvenant te
komen waarin duurzaam muziekonderwijs wordt gerealiseerd voor
de lange termijn (3 – 5 jaar)
● Het convenant en de activiteiten die ervan uit gaan zichtbaar te
maken, zodat een groter publiek kennis kan nemen van hoe er
gewerkt wordt aan de borging van muziekonderwijs.
● Netwerken uit te nodigen voor terugkomdagen, zodat kennis kan worden gedeeld en netwerken zodoende van elkaar kunnen leren. De terugkomdagen fungeren

De eerste lokale samenwerking: Groningen
Op 14 november 2017 startte Méér Muziek in de Klas Lokaal in de stad Groningen. Hier werd onder toeziend oog van Koningin Máxima (als erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas) het eerste samenwerkingsconvenant getekend. In dit convenant garandeerden de partijen dat ieder kind in de stad Groningen in 2020 structureel muziekonderwijs krijgt. In 2018 volgden de provincies Limburg en Friesland en regio de Liemers (Gelderland). Afgelopen februari tekende de provincie Zeeland, in april de regio Zutphen, Lochem, Voorst en Brummen en in mei de gemeente Losser.

Vele regio’s in de startblokken
Het komende jaar trekt het programma Méér Muziek in de Klas Lokaal het land door om meer samenwerkingen tot stand te brengen. Recent zijn bewegingen gestart in onder meer de Achterhoek, Helmond, Overbetuwe en Tiel. Door muziekonderwijs per regio te verduurzamen streven we ernaar dat alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland in 2020 structureel muziekonderwijs krijgen.
Over Stichting Méér Muziek in de Klas Stichting Méér Muziek in de Klas zet zich in voor structureel en goed muziekonderwijs voor
alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. Want muziekonderwijs vergroot de wereld van het kind en levert een bijdrage op cognitief, emotioneel, sociaal en creatief vlak. Méér Muziek in de Klas laat zien hoe leuk en waardevol muziekeducatie is, vergroot kennis
van leerkrachten en brengt verbindingen tot stand tussen scholen en hun culturele omgeving. Méér Muziek in de Klas is een initiatief van het Platform Ambassadeurs Méér Muziek in de Klas dat hiervoor nauw samenwerkt met de verschillende partners: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst en de PO-Raad, AVROTROS, NPO en VandenEnde Foundation. Onder de ambassadeurs bevinden zich onder meer singersongwriters Ilse DeLange, Wouter Hamel, voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten, directeur Koninklijk Concertgebouworkest Jan Raes en cultureel ondernemer Joop van denEnde. Voor meer informatie zie www.meermuziekindeklas.nl. Méér Muziek in de Klas: Aimée Mars, 0623575836

Koningin Maxima arriveert bij De Tamboer. Foto: Jennet Haar Fotografie

Foto: Stefan Muller

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: