Nieuwe WOZ-waarde valt voor meeste huiseigenaren duurder uit

Hoogeveen – Met een zachte plof belande deze week bij vele inwoners van de gemeente Hoogeveen de nieuwe beschikking WOZ waarde en daarbij behorende gemeentelijke heffingen op de deurmat. Voor veel huiseigenaren is deze, net als voorgaande jaren,  gestegen.

De Wet WOZ staat voor Wet waardering onroerende zaken en regelt de waardebepaling van woningen en andere onroerende zaken in Nederland. Uitgangspunt voor het vaststellen van de WOZ-waarde van een huis is de geschatte marktwaarde op de peildatum: 1 januari van het vorige jaar. Hiervoor kijken gemeenten naar verkoopcijfers en naar kenmerken van een woning, zoals de ligging, inhoud en oppervlakte. De WOZ-waarde is telkens een jaar geldig. WOZ-waarden zijn openbaar, zodat iedere huiseigenaar de waarde van zijn huis makkelijk kan vergelijken met de waarde van andere woningen.

Kan ik bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking?

U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-waarde op uw WOZ-beschikking. U dient het bezwaar in bij uw gemeente.

Bezwaar indienen

Hoe u bezwaar indient bij uw gemeente, leest u in de bijsluiter bij de WOZ-beschikking of rechtstreek via het formulier bezwaar indienen gemeente Hoogeveen .

In uw bezwaarschrift moet u opschrijven waarom u het niet eens bent met de WOZ-waarde. U kunt bij de gemeente een taxatieverslag opvragen. Daarin staat hoe de waarde tot stand is gekomen. Voor woningen staan bijvoorbeeld meestal ook de verkoopcijfers van andere, vergelijkbare woningen vermeld. Daarmee kunt u nagaan of de waarde van uw huis juist is getaxeerd. U kunt deze gegevens gebruiken voor uw bezwaarschrift. De gemeente doet een uitspraak op uw bezwaarschrift. U moet uw bezwaar binnen 6 weken na datum van de WOZ-beschikking indienen. Na deze termijn is geen bezwaar meer mogelijk en staat de WOZ-waarde vast.

Uitspraak gemeente op bezwaarschrift

De gemeente moet een beslissing nemen in het kalenderjaar waarin u het bezwaarschrift heeft ingediend. Heeft u uw bezwaarschrift ingediend in de laatste 6 weken van het kalenderjaar? Dan moet de gemeente binnen een periode van 6 weken een beslissing nemen. De gemeente kan de termijn met maximaal 6 weken verlengen.

Niet eens met uitspraak gemeente

Bent u het niet eens met de uitspraak van de gemeente op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak van de rechtbank? Dan kunt u in hoger beroep gaan. Dit doet u bij de belastingkamer van het Gerechtshof. Voor het instellen van (hoger) beroep moet u griffierechten betalen.
Meer informatie over het instellen van (hoger) beroep staat onder de uitspraak van de gemeente of van de rechtbank.

Informeel bezwaar

Bij steeds meer instanties kunt u informeel bezwaar maken. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met een taxateur die samen met u de WOZ-waarde nog eens bekijkt. Dat kan veel administratieve rompslomp besparen. Mocht u er toch niet uitkomen, dan kunt u alsnog schriftelijk bezwaar indienen.
Instanties zijn niet verplicht een informele procedure te gebruiken.

Hoe kan ik controleren of de WOZ-waarde klopt?
Via het WOZ-waardeloket kunt u gratis de WOZ-waarde van uw woning en andere woningen opvragen. Ook kunt u bij uw gemeente een taxatieverslag opvragen van uw woning of bedrijfspand. Met de koopsominformatie van het Kadaster kunt u controleren of de WOZ-waarde ongeveer klopt.

WOZ-waarde woningen inzien via het WOZ-waardeloket

De waarde van onroerende zaken (WOZ-waarde) is voor iedereen openbaar. Dit betekent dat u van iedere woning in Nederland de WOZ-waarde kunt opvragen.

Taxatieverslag WOZ-waarde opvragen

Gemeenten bepalen jaarlijks de WOZ-waarde door een taxatie. In een taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde vaststelt. U kunt het verslag van de taxatie opvragen bij uw gemeente. Uw gemeente kan u vertellen hoe u dit kunt doen. Veel gemeenten sturen het taxatieverslag vaak mee als bijlage bij de WOZ-beschikking (in Hoogeveen niet). Deze ontvangt u als u op 1 januari van een jaar eigenaar of huurder van een onroerende zaak bent.

WOZ-waarde vergelijken met koopsominformatie Kadaster

Met de koopsominformatie van het Kadaster krijgt u informatie over de aankoopprijs van een woning of woningen. Hiermee vergelijkt u de WOZ-waarde van uw woning met de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Het gaat dan om woningen die zijn verkocht rond 1 januari van het vorige jaar (waardepeildatum).

foto: Gert-Jan Anninga

 

Deel dit bericht!

Geef een antwoord