Uncategorized

Bavo: Verkiezingen, dualisme, inspraak, burgerforum

Verkiezingen, dualisme, inspraak, burgerforum. Allemaal organisatorische pogingen om politici en burgers meer invloed te geven op het beleid van een gemeente. Bavo vroeg zich af, of dat inderdaad is gelukt. Zie hier het resultaat.

Verkiezingen. Iedere vier jaar stemmen en dan zwijgen. Ooit was 4 jaar acceptabel. De wereld is sneller gaan draaien. Het korte termijn denken is in, het lange termijn denken is uit.

Dualisme. Scheiding tussen College en Raad. Wethouders hebben geen stemrecht meer. Raadsleden van de coalitie steunen nog steeds hun wethouder. Het laten vallen van je eigen wethouder maakt je binnen de partij niet populair, een mooie plek voor de volgende verkiezingen blijft gewenst.

Inspraak. Altijd te laat. Op het moment van inspraak hebben de Raadsleden hun standpunt allang bepaald. Een onderwerp opnieuw in de fractie bespreken is niet slim en zou kunnen betekenen dat je het onderwerp niet goed had doordacht. Niet verstandig dus.

Burgerforum. Een soort referendum georganiseerd door een lokale krant. Leuk bedoeld voor de eigen lezers, maar wel zinloos omdat concurrerende media hierover niets zullen melden. Mist iedere wettelijke verankering.

Tja, daar staan we dan met een drup aan de neus, eigenlijk met lege handen.

Verkiezingen om de vier jaar zonder de mogelijkheid om via een referendumvorm tussentijds het beleid te kunnen aanpassen.

Binnen het gemeentebestuur met een vrijwel geheel mislukt fenomeen dat we dualisme noemen.

Een inspraakvorm dat wezenlijk werkt als een fopspeen met daarnaast het ruimhartige aanbod van de gemeente om het gemeentelijk beleid te beïnvloeden, zonder enthousiastelingen die dat echt op die wijze willen en vooral durven.

Bavo heeft er wel een beetje genoeg van. De overheid faalde, dus Bavo moet het zelf maar doen.

Daar komt die dan.

Kijkt u ook naar het wereldkampioenschap voetbal in Rusland? Dan weet u ook wat een videoscheidsrechter is. Als de bal de lijn net niet heeft gepasseerd, geeft de videoscheids de doorslag. Hij beslist, goal of geen goal. Daar gaat het trouwens in de politiek ook om, goal of geen goal.

De oplossing ligt dus voor handen.

Bavo stelt voor bij de gemeenteraadsvergaderingen een audioscheidsrechter aan te stellen. Deze, overigens anonieme persoon, laten we straks op een knop drukken om onzin uitkramende sprekers het woord te ontnemen. En na drie keer knop drukken volgt ontslag op staande voet.

Bavo begrijpt wel dat dit erg ver gaat en eigenlijk een onzinnig voorstel is. Maar hij vraagt zich ook af hoe ver de politiek mag gaan in het scheidingsproces tussen hen en de inwoners van deze stad.

Bavo constateert dat de overheid niet in staat blijkt om het openbaar bestuur te moderniseren en klaar te maken voor de toekomst. Bavo constateert ook dat ons lokale bestuur, in het spoor van de overheid, volledig de weg is kwijtgeraakt. Denk hierbij even aan het falende beleid rond het museum, de openbare verlichting, het afvalbeleid, de Tamboer, Scala, de schoolgebouwen, het CO2 reductiebeleid, de stadsbussen, de parkeerkelder, het ziekenhuis, het intercitystation, het zwembad en de ijsbaan.

Bavo roept de burgers op een motie in te dienen en de gemeenteraad op te dragen om met een verruimde bocht om de ijsbaan heen te rijden en de trein een stop te laten maken op intercitystation “zwembad”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen