‘Onze ouderen tellen mee!’

“Iedereen telt mee in onze samenleving. Waarin ruimte is om samen te wonen, te leven, elkaar te ontmoeten én waarin als vanzelfsprekend wordt omgezien naar elkaar”, zegt Annette Jansen-Brandsema, raadslid en lijsttrekker van de partij. De partij presenteert het Manifest ‘Onze ouderen tellen mee!”. Dit Manifest geeft vooral onze oudere inwoners de aandacht die zij verdienen. “Onze (groot)ouders zijn mede-grondleggers van onze samenleving en vechters voor de normen en waarden die nu voor ons zo dierbaar zijn.”

 

Het aantal ouderen, ook in onze gemeente, neemt de komende jaren enorm toe.  Helaas kunnen met het ouder worden ook ouderdomsklachten en beperkingen om de hoek komen kijken. Natuurlijk wil iedereen zo vitaal en gezond mogelijk oud worden. En voor een grote groep oudere inwoners verloopt hun levensweg ook zo. Als dit echter niet lukt, dan moet er een vangnet zijn. Jansen werkt bijna 20 jaar in de ouderenzorg: “We moeten veel meer en veel eerder in gesprek met inwoners over wat iemand zelf kan, wat diens omgeving kan doen en wat professionele hulp en ondersteuning kan aanvullen. Dan kan professionele zorg misschien wel uitgesteld worden of is deze helemaal niet nodig. Ik zie steeds vaker dat mensen vanuit een crisissituatie halsoverkop naar een plek moeten verhuizen ver buiten hun eigen dorp of zelfs gemeente. Terwijl dit voorkomen had kunnen worden. Daar en met andere thema’s moeten we echt mee aan de slag.”

 

Waardevol

Verder stelt het CDA Hoogeveen dat ouderen over veel levenservaring, kennis en kunde beschikken en dat het erg belangrijk is deze te delen met komende generaties. “Oudere inwoners zijn heel waardevol en hebben veel levenservaring. We willen meer contact stimuleren tussen ouderen en jongeren, bijvoorbeeld door maatschappelijke stages.”

 

Manifest
CDA Hoogeveen wil ‘ouderen’ de komende jaren serieus onderdeel maken van het beleid. Het Manifest ‘Onze ouderen tellen mee’ zet 14 aandachtspunten centraal, onder andere rondom vitaliteit & gezondheid, mantelzorgondersteuning, schuldhulpverlening, eenzaamheid, zingevingsvragen, woongenot, mobiliteit, zorg en ondersteuning, oplichting en begraafbeleid.  “We gaan in gesprek met ouderenorganisaties, welzijnswerk, gemeente, de andere fracties, dorpsbelangen, etc.  Ons doel is in oktober rond de Nationale Ouderendag, dit manifest te formaliseren en in te dienen als Initiatiefvoorstel”, besluit het raadslid. Het concept-Manifest ‘Onze ouderen tellen mee’, staat op www.cdahoogeveen.nl. Wilt u bijdragen? Mail dan naar: [email protected] .