Politiek

Hoogeveen zal de broekriem moeten blijven aanhalen

Het college van B&W heeft aan de gemeenteraad een sluitende begroting voor 2022 gepresenteerd. Het is een volgende stap voorwaarts naar een financieel gezond Hoogeveen. ‘Samen met de inwoners en ondernemers zijn we de bocht aan het nemen en er is alle reden daar blij mee te zijn,’ aldus het college van B&W.
Geld in de spaarpot
De begroting 2022 is een uitwerking van de kaders die de gemeenteraad voor de zomer heeft meegegeven aan het college. De begroting is sluitend gemaakt zonder extra bezuinigingen of verhogingen van de OZB bovenop de reguliere inflatiecorrectie. Op basis van de huidige meerjarenprognose zit er eind 2025 € 33,6 miljoen in de spaarpot. Zo kunnen tegenvallers opgevangen worden.

Broekriem strak aanhouden
Toch blijven er flinke structurele risico’s bestaan. Wethouder Reneman: ‘We zijn de bocht nog niet door, laat staan de tunnel uit. Zo zijn de geraamde parkeerinkomsten onzeker. Verder bestaat er gerede kans dat de taakstellingen in het sociaal domein niet allemaal op een maatschappelijk en wettelijk aanvaardbare wijze in te vullen zijn. Een ander punt van zorg zijn de lage budgetten voor beheer en onderhoud van onze groenvoorzieningen en wegen. Hierdoor ontstaat het risico dat in de toekomst extra investeringen nodig zijn. Gelukkig zijn er ook kansen op voordelen. Deze voordelen zullen echter per saldo niet opwegen tegen de nadelen. Het is dus zaak de komende jaren de broekriem strak aan te houden, terughoudend te blijven met ambities en te zorgen voor een sterke financiële organisatie met professioneel bestuur van raad en college. Zo kan de gemeente goed blijven functioneren.’

Wonen en werken in Hoogeveen
De bedrijvigheid in de gemeente Hoogeveen neemt toe. Hoogeveen is aantrekkelijk voor aansprekende bedrijven. Dit zal zorgen voor een gestaag toenemende werkgelegenheid. Het betekent ook dat Hoogeveen meer woningen moet bouwen, voor woningzoekenden uit onze gemeenschap en ook voor woningzoekenden van buiten. Hoogeveen biedt de mogelijkheid om niet alleen te komen wonen maar ook te komen werken; die unieke combinatie kan Hoogeveen tot in lengte van jaren vitaal houden. Dat vraagt om een visie op wonen en werken en die gaat Hoogeveen – samen met inwoners en ondernemers – maken in de vorm van een Omgevingsvisie en Woonvisie.

2022 wordt het jaar van de waarheid
Voor de financiële toekomst van Hoogeveen wordt 2022 in vele opzichten het jaar van de waarheid. Zo zal het Herontwerp Sociaal Domein begin 2022 duidelijkheid geven over de financiële en beleidsmatige toekomst van de sociale pijler. Verder moet een breed pakket aan (meerjaren)maatregelen zorgen dat in de jaren 2023 en verder de structurele risico’s uit de begroting verdwijnen. De nieuwe gemeenteraad, die aantreedt in 2022, zal lijnen willen uitzetten voor de nieuwe raadsperiode. Daarbij is er geen ruimte voor een andere inzet dan in deze begroting wordt voorgestaan. Hoogeveen zal de broekriem moeten blijven aanhalen.

Begroting 2022-2025 (pdf – 3,7 MB)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen