Gezondheid

WZA is eerste AYA-zorgpunt in Drenthe voor jonge mensen met kanker

Het WZA (Wilhelmina Ziekenhuis Assen) is officieel gestart met AYA-zorg, oftewel zorg voor jonge mensen met kanker. Het WZA is het eerste ziekenhuis in Drenthe dat deze zorg verleent.

AYA’s (afkorting van Adolescents & Young Adults) zijn jonge mensen tussen 18 en 35 jaar die voor het eerst te horen krijgen dat ze kanker hebben. Landelijk gaat het om 2700 en in Drenthe rond de dertig jongvolwassenen per jaar. Dit zijn hoofdzakelijk patiënten met borstkanker, maar ook bijvoorbeeld met darmkanker of non-hodgkin. AYA’s met longkanker of zaadbalkanker gaan naar het AYA-kenniscentrum van het UMCG.

Levensfase

AYA’s zitten in een heel andere levensfase en hebben heel andere vragen dan ouderen die de diagnose kanker krijgen. AYA-zorg is dan ook gericht op leeftijdsspecifieke vragen. Denk aan studie, relatie, kinderwens of een huis kopen maar ook thema’s als eenzaamheid, angst en somberte. Welke vorm van kanker iemand heeft, de soort behandeling of de fase van ziekte maakt niet uit: iedere AYA kan een beroep doen op het zorgnetwerk.

AYA-zorgteam

In het WZA vormen de AYA-verpleegkundig specialisten samen met een medisch specialist, maatschappelijk werker en oncologieverpleegkundige het AYA-zorgteam. Alle AYA’s in het WZA krijgen een intake bij een AYA-verpleegkundig specialist. Samen wordt besproken welke zorg iemand nodig heeft. Uiteraard blijft de medisch specialist verantwoordelijk voor de behandeling van de ziekte.

Samenwerking

Het AYA-zorgteam van het WZA overlegt regelmatig om de AYA-zorg zo goed mogelijk aan te bieden en zo nodig te verbeteren. Ook worden specifieke hulpvragen binnen het team besproken. Het AYA-team van het WZA werkt nauw samen met het AYA-team van het UMCG en is aangesloten bij het Nationaal AYA Jong & Kanker Zorgnetwerk, een samenwerkingsverband van de zeven UMC’s, het AvL en algemene ziekenhuizen. Zo blijft alle kennis en kunde over ‘kanker op AYA-leeftijd’ steeds actueel.

Meer informatie: https://ayazorgnetwerk.nl/.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen