Gezondheid

Versoepeling bezoekregeling ouderenzorg Treant: maatwerk per locatie

Het aantal besmettingen met het coronavirus is helaas nog steeds hoog in onze regio. Een lichtpuntje is dat we door het vaccineren het virus steeds meer onder controle lijken te krijgen. Zolang niet alle bewoners en cliënten die gevaccineerd willen worden volledig gevaccineerd zijn, blijft voorzichtigheid noodzakelijk. We zijn blij meer bezoek toe te kunnen laten op de locaties waar bewoners twee keer gevaccineerd zijn.

Het landelijk beleid voor vaccinaties zorgt voor lastig uitlegbare situaties op de locaties van Treant. Een groep bewoners is twee keer gevaccineerd, andere bewoners één keer en sommige cliënten wachten nog op hun vaccinatie. Een belangrijke voorwaarde voor het versoepelen van de bezoekregeling is dat alle bewoners en cliënten die een vaccinatie willen twee keer gevaccineerd moeten zijn. Helaas is dit nog niet het geval op al onze locaties.

Maatwerk per locatie en afdeling

Het versoepelen van de bezoekregeling op locaties is maatwerk, omdat de situatie per locatie en soms zelfs per afdeling verschilt. Op de volgende locaties is de bezoekregeling per direct versoepeld:

  • Veltman in Weiteveen
  • De Horst in Emmen (woongedeelte)
  • Weidesteyn in Hoogeveen (woongedeelte)

Bewoners van deze locaties kunnen per direct twee verschillende mensen per dag ontvangen. De aangepaste bezoekregeling geldt niet voor cliënten die tijdelijk verblijven in De Horst en Weidesteyn. Voor hen geldt dat er 1 bezoeker per dag welkom is.

 

De aangepaste bezoekregeling geldt zolang er geen coronabesmettingen zijn op de locaties. Als er besmettingen met het coronavirus zijn, dan passen we de bezoekregeling aan om bewoners zo goed mogelijk te beschermen tegen het coronavirus.

Bezoekregeling andere locaties

Voor bewoners en cliënten van alle andere locaties geldt dat er 1 bezoeker per dag welkom is. Uitzonderingen zijn bewoners en cliënten in de laatste levensfase. Voor hen geldt dat het zorgteam de bezoekmogelijkheden en wensen bespreekt met de familie. Wanneer de bezoekregeling van andere locaties versoepeld kan worden, informeren wij bewoners, cliënten en naasten hierover.

Voorzichtigheid blijft noodzakelijk

De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen, zowel fysiek als mentaal. We zijn daarom blij dat er voorzichtig weer meer bezoek welkom is op onze locaties. Toch blijft voorzichtigheid noodzakelijk en verzoeken we iedereen zich te houden aan de geldende coronamaatregelen binnen Treant.

De bezoekregeling geldt voor alle intramurale locaties van Treant. Onze cliënten die zelfstandig wonen en thuiszorg van ons ontvangen, adviseren wij dringend om pas meer bezoekers te ontvangen wanneer zij volledig gevaccineerd zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen