Foto: Pixabay
Gezondheid

De zorg in Noord-Nederland dreigt overvol te raken

Het aantal besmettingen en het aantal opnames van coronapatiënten in (Noord) Nederland blijft stijgen. In Nederland liggen er op dit moment ruim 400 Covid-patiënten op de IC en meer dan 1700 in de kliniek. In Groningen, Friesland en Drenthe samen zijn dat er respectievelijk 37 en 120. Als het aantal besmettingen en opnames de komende twee weken blijft stijgen, dreigt de zorg in Noord-Nederland overvol te raken. In vergelijking met vorige coronagolven zijn er minder Covid-patiënten opgenomen in de noordelijke ziekenhuizen. De oorzaak voor het huidige capaciteitsprobleem ligt vooral in het personeelstekort; zowel in de ziekenhuizen, als bij de ambulancediensten, huisartsen en in de VVT is de uitval van personeel ongekend hoog.

Wat zorgverleners doen om de druk op de ziekenhuizen beheersbaar te houden
Alle ketenpartners werken samen om de instroom in de ziekenhuizen te verlagen en de uitstroom uit de ziekenhuizen te verhogen. Huisartsen geven Covid-patiënten waar mogelijk thuis zuurstofbehandeling. De Meldkamer en de ambulancediensten verdelen patiënten die met spoed zorg nodig hebben zo goed mogelijk over de regio. Verpleeg- en verzorgingshuizen schalen het aantal beschikbare bedden in de Covid-huizen verder op. Daarnaast wordt de COVID-capaciteit in de ziekenhuizen verder opgeschaald. Dit gaat helaas ten koste van reguliere, niet-spoedeisende zorg: operaties worden uitgesteld. Tegelijkertijd doen de zorgverleners er alles aan om de kritieke, niet-uitstelbare zorg door te laten gaan. Ondanks al deze initiatieven neemt de druk op de zorg steeds verder toe.

Hoe kunnen we samen voorkomen dat de zorg overstroomt?
Iedereen kan iets doen om te voorkomen dat de noordelijke zorg  de komende weken overvol raakt. Maak de kans dat u besmet raakt met het coronavirus zo klein mogelijk. Neem de basismaatregelen in acht: houd 1,5 meter afstand, gebruik een mondneusmaskers op plaatsen waar dat nodig is, was uw handen en ventileer. Blijf thuis bij klachten en laat u in dat geval testen bij de GGD.

Laat u vaccineren
Tot slot: haal een vaccinatie tegen corona. Vaccineren helpt echt! De grote meerderheid van de patiënten die nu zijn opgenomen met COVID-19 is niet gevaccineerd. Vaccineren kan desgewenst zonder afspraak. Kijk hiervoor op de website van de regionale GGD. Bron: Acute Zorgnetwerk Noord Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen