In gesprek met de ChristenUnie

Thu 21 November 19:00 - 20:00
Na de positieve bijeenkomst op 17 oktober wordt op donderdag 21 november opnieuw aan leden en andere belangstellenden de mogelijkheid geboden om laagdrempelig met de fractie in gesprek te gaan over onderwerpen als bijvoorbeeld: afvalbeleid, het ijsbaan/zwembad dossier of circulaire economie. Vanaf 19:00 tot 20:00
uur is elke geïnteresseerde van harte welkom in “Grandcafé Marron” (Hoofdstraat 85 te Hoogeveen). Aanmelding is niet nodig. De fractieleden zijn benieuwd naar uw inbreng.

Geef een reactie