Column

Ti Ta Taska, ofwel besturen op zijn Hoogeveens

Het zal mij ongetwijfeld weer zure en bittere reacties opleveren. Het zij zo. We leven in een gemeente die door de christelijk-rechtse coalitie van Gemeentebelangen, CDA en Christenunie in zes jaar tijd aan de rand van de financiële afgrond is gebracht en waar de raad slecht of niet wordt ge-informeerd. Een houding die duidt op minachting.

Door Frits Kappers


Het nieuws dat de gemeente, kort voor de uitgavenstop begin dit jaar werd afgekondigd, nog even snel een winkelpand in de Tamboerpassage heeft aangekocht is, blijkens een brief van het college aan de raad willens en wetens stil gehouden. De firma stiekem laat dit als volgt aan de raad weten: “Wij waren voornemens u binnen enkele weken te informeren over deze aankoop, op het moment van het passeren van de akte bij de notaris, begin juni. Echter, nu er vandaag persvragen zijn gesteld, lijkt het ons gepast u hierover eerder te informeren zodat u het niet uit de krant hoeft te vernemen.” Omdat de pers met vragen kwam is men gauw nog even met een korte brief aan de raad uit de kast gekomen.

Recent werd mij verweten dat ik bezig ben het CDA in Hoogeveen te bashen en te framen. Het is geen geheim dat ik momenteel weinig tot geen respect kan en wil opbrengen voor de christen democratische wijze van besturen en politiek bedrijven in Hoogeveen. En ik ben ook niet verbaasd dat men zich verdedigt door de vermoorde onschuld uit te hangen en te klagen dat men wordt gebashd. Men toont al jaren namelijk weinig tot geen bereidheid tot zelfreflectie.

Toen het CDA onlangs de bevolking opriep om toch vooral geld uit te gaan geven bij lokale ondernemers, omdat die het momenteel zo moeilijk hebben, schoot dit mij in het verkeerde keelgat en heb ik met een giftige tweet naar ze uitgehaald. Zo maak ik geen vrienden, maar dit soort vrienden hoef ik ook niet. Groots werd de oproep via de media gedeeld. Het was koketteren. “Kijk eens hoe goed wij van het CDA zijn.” Het was netter geweest als het CDA hier alle andere partijen bij had betrokken in plaats van zich opportunistisch te gedragen. Toen een trits insprekers – waaronder Dominee Wietze van den Hoek met een vlammend betoog – de raad eind 2019 vroeg om vooral niet zo rigide te bezuinigen gaf het CDA niet thuis. Omzien naar de zwaksten is in het huidige politieke klimaat in Hoogeveen geen vaardigheid die men goed beheerst.

Het was ook het CDA dat bij monde van haar lijsttrekker en huidig wethouder de kop in het zand stak waar het ging om het behoud van verloskunde en kinderafdeling in Ziekenhuis Bethesda. De lijsttrekker en huidig wethouder verklaarde tijdens de verkiezingscampagne in de CDA-winkel met luide stem en begeleid door een aantal instemmende ja-knikkers dat “hij het zich niet kon voorstellen dat Treant verloskunde zou sluiten”, want daar had hij recent nog “met Carla (van der Wiel – fk) over gebeld”.
Kort daarna riep hij zelfs in de Hoogeveensche Courant op om vertrouwen in Treant te hebben want er waren volgens de lijsttrekker en huidig wethouder “veel goede ontwikkelingen rond ziekenhuis Bethesda”. We weten hoe dit is afgelopen.

Met de aankoop van vastgoed heeft het college de afgelopen jaren een zeer ongelukkig beleid gevoerd. De aankoop van Maxx Sports en Events moest onder de € 750.000-grens blijven omdat boven dat bedrag het college de raad moet informeren. Over die aankoop loopt nog een rechtszaak waarin een miljoenenclaim door de voormalig eigenaar van Maxx is neergelegd
Ook de aankoop van Villa de Terp past in dit kader. Allemaal om het project IJZ te realiseren. Een project waartegen van diverse kanten fel is geprotesteerd en geargumenteerd, maar het college bleef doof, gesteund door de voltallige raad (op de PvdA en – in de huidige raadsperiode – de SGP na). Op zijn minst twee miljoen euro verspeeld.

Vlak voor de uitgavenstop gaf het college nog opdracht aan een duur architectenbureau in Amsterdam om plannen te maken voor het Cultuurhuis dat er nog lang niet zal komen. Men moet geweten hebben hoe slecht men er voor stond. En zo niet dan is alleen dat gegeven al een brevet van onvermogen van het viertal heren dat het college vormt.

Nu blijkt dat het college in diezelfde periode een winkelpand heeft aangekocht, terwijl winkelnering bij mijn weten niet een van de inkomstenbronnen van de gemeente is en men geen ambities heeft om als vastgoedondernemer de financiële tekorten van Hoogeveen te doen verdwijnen. Allemaal binnen de regels van het Binnenstadsfonds maar het moest geheim blijven. Anders valt niet te concluderen uit de haast waarmee men na vragen van de pers plotseling met een verklaring richting raad kwam. Reden voor de aankoop: men wil er invloed – lees macht – mee kopen om in de vereniging van eigenaren als deelnemer te kunnen praten. Men heeft zichzelf tot gesprekspartner van zichzelf gemaakt dat zal een boeiende dialoog worden.

Dat Gemeentebelangen zich heeft laten verleiden om mee te gaan in een politiek van achterkamertjes en verspilling en heeft verzuimd zuinig om te springen met gemeenschapsgelden is verbijsterend. De partij heeft zich kennelijk bekeerd tot het politieke establishment waar men in het verleden tegen is opgericht. Leg dat in 2022 maar eens aan je kiezers uit.

De Christenunie is kennelijk te klein om principieel te zijn en is gevallen voor de verzoekingen van de macht en het CDA voelt zich klaarblijkelijk in Hoogeveen nog steeds onaantastbaar. Hoogmoed komt een keer voor de val. Men werkt er hard aan om dat in 2022 te realiseren. Waarschijnlijk hunkert het CDA naar de oppositiebanken, want repareren wat men al vernietigd heeft wordt een heidense klus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen