foto: Gert-Jan Anninga
Column

Opinie: VVE perikelen

Ik meende altijd dat huurders anders waren dan eigenaren van woningen. Dat beeld moet ik inmiddels nuanceren na 10 jaar ervaring. De VVE (Vereniging van Eigenaren) in Hoogeveen en Nederland kent volgens mij een aantal grote problemen. Passieve leden en een inflexibele organisatie. Ik maak me dan ook zorgen om de werking van de VVE (Vereniging van Eigenaren ) in Drenthe. Mogelijk dat er enkele goed werkende VVE’s zijn, die wil ik niet beledigen. Maar mijn ervaringen zijn de volgende.

Bij leden ontbreekt voldoende kennis en kunde om groot onderhoud te regelen. Veel leden zijn zich hier niet van bewust en verwaarlozen zaken als degelijke controle op uitgevoerd werk en termijnbetalingen. Zo wordt goedkoop, duurkoop. Men kan immers niet alle bedrijven op hun blauwe ogen geloven als ze duur groot onderhoud plegen en als er slecht toezicht is, is het risico op belazeren aanwezig. Zo werkten medewerkers van SW erg traag en viel de steiger van het schildersbedrijf SW eens bijna om. Wie betaald dat allemaal ? Terwijl klachten werden geïnvesteerd, betaalt het bestuur de rekening. Dus dan heeft procederen of een schikking treffen geen zin meer. Verspilde energie. En goedwillende inzettende leden raken door dit soort ervaringen ontmoedigd en haken af. Waarom handelen leden zo (in een vergadering) ? Afgezien van goede krachten, nemen in het bestuur van VVE ook mensen zitting die vroeger een goede baan hadden en graag wat te zeggen willen hebben. Ook kan iemand  met een voorheen lage baan zitting nemen in het bestuur en zo zijn macht laten gelden. Ook kan onenigheid worden afgereageerd in de besluitvorming, de zakelijk opstelling raakt dan ondergesneeuwd door persoonlijke perikelen. Ook erg schadelijk voor de werking van de VVE en de toestand van de flat en welbehagen van bewoners. Desalniettemin houden vele leden hun mond om iets te veranderen. Waarom ? Omdat het handig is dat anderen het ‘vuile’ werk opknappen en men geen onenigheid wil en geen verantwoording wil dragen. Men kijkt liever vanachter zijn/haar bloemetjes naar buiten. Zelfs het verrichten van klein onderhoud (schoonmaken galerij of lampen ophangen) en geen overlast veroorzaken (geluidsoverlast e.d.) levert veel problemen op bij leden van een VVE. Vooral oudere flats zijn gehorig. Helaas is er een tendens dat eigenaren hun flats verhuren en dat kan onfris publiek aantrekken. Leden kijken echter niet verder dan hun voordeur en voelen zich niet verantwoordelijk voor de flat. In de flat heeft men een aandeel, geen eigendom. Niet iedereen beseft dat. Ruzies zijn het gevolg. De onderlinge verbondenheid wordt ook steeds meer ondergraven door de komst van steeds meer huurders en huisjesmelkers op de markt. In de overtuiging kosten te besparen doen sommige VVE ook incasso van maandelijkse bijdragen, echter dit verhoogt de kans op wrijvingen door de mengeling van functies. Er is altijd wel iemand die niet wil betalen en een dictator incasseerder ligt altijd op de loer.
Vooral bij ouder flats kunnen zich door slecht onderhoud veiligheidsrisico’s voordoen, bijvoorbeeld bij balkons die doorroesten. De vastgoedmaatschappij bezit de nodige knowhow. Volgens mij is een oplossing om dan meer uit te besteden aan professionals in plaats van amateurtjes. Desnoods de eigen bijdrage maar omhoog. Helaas spelen de (te) hoge tarieven van de vastgoedmaatschappij wel op, voor iedere mail die overigens niet berekend wordt, wordt wel vastgelegd door de vastgoedmaatschappij die meen ik zo’n 150 euro per uur rekent, maar dat weegt niet op tegen het klunswerk van de leden wat vooral goedkoop duurkoop maakt. En als iedereen een kleine deeltaak op zich neemt zal dit de werking van de VVE aanzienlijk doen toenemen. Te weinig, raken te zwaar belast. Er zijn wel enkele welwillende en soms ook goede bestuurders, maar de goeden lijden onder de kwaden. Opvallend is dat vooral de passieve leden wijzen naar anderen. Men kan ook niet louter naar de vastgoedmaatschappij wijzen voor het falen. Ik heb momenteel geen betere oplossing. Als iemand die heeft dan verneem ik die graag. Want bij mij persoonlijk raakt de energie wat op om werk voor een VVE te doen. Uiteindelijk zal de overheid meer moeten ingrijpen om de VVE een wat flexibelere redelijke organisatie te maken. De voortschrijdende commercie heeft de VVE geen goed gedaan. Mogelijk dat er een constructie van onderhoud en toezicht moet komen in de trant van woningbouwverenigingen.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen