Opinie Nieuwjaarstoespraak: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het mooiste van Hoogeveen

Uiteraard is het prettig als een burgemeester optimisme uitstraalt en als een sterk figuur wil overkomen, zonder huilend achter de microfoon de aanwezigen toe te spreken. Er zijn immers mensen met lef nodig die verantwoording nemen en knopen doorhakken en de gemeenteraad heeft visie en politiek fatsoen om de problemen aan te pakken, aldus Loohuis. De burgemeester bedankt terecht de hulpdiensten die in Hoogeveen optreden bij branden e.d. en keurt scheldpartijen en schofterig gedrag van burgers op o.m. sociale media af.

Maar helaas is de wereld niet zwart – wit en is het gemeentebestuur niet de ideale vaderfiguur.  Ik bespeur in de nieuwjaarstoespraak dan ook weinig zelfreflectie bij het gemeentebestuur.

Ze doen ook goed werk en als burger ben je afhankelijk van capabele gemeenteambtenaren.

Positief is ook dat het grote verzekeringskantoor hier blijft en een HBO opleiding doemt.

Echter het gemeentebestuur laat ook steken vallen en dat hoor ik niet in de slottoespraak.

Zo spreekt de burgemeester over het belang van culturele rijkdom en dat in financieel moeilijke tijden niet op cultuur bezuinigd moet worden om verschraling tegen te gaan.

Echter bij monde van de CDA wethouder is Museum 5000 Morgen om zeep geholpen. Een gemeentelijke monumentenlijst ontbreekt en de afbraak van cultureel erfgoed gaat door. Typerend is dat de HKH het mooie glaswerk uit een afgebroken school moest redden.

Momenteel is het ook niet inzichtelijk wat de kosten van het Cultuurhuis in de dop is.
Mocht dit uit de hand lopen zoals bij het IJsbaan/zwembad debacle dan wordt er mogelijk weer bezuinigd op het sociale domein waarbij de minimagezinnen niet worden ontzien vrees ik. Inclusief het boekengeld voor kinderen wat niet strookt met PR leuze kindvriendelijke gemeente. Bezuinigen in sociale domein pijnlijk vinden oogt in dat licht hypocriet.  Dat de gemeente ruimschoots aandacht besteedt aan de door hun gemaakt fouten betwijfel ik. De realiteitszin ontbreek: in nieuwjaarstoespraak vorig jaar stelde hij: de ijsbaan/zwembad komt !

Maar dat falen meldt onze burgervader niet en de gemeente wijst met de vinger naar het Rijk, echter de rode cijfers zijn ook te wijten aan het vage financieel beleid van de gemeente. De gemeente Hoogeveen breekt nota bene de berekeningen van de Rekenkamer af. Het Samenwerkingsverband met De Wolden blijkt nu ook een financieel blok aan het been. Blijkbaar is het gemeentelijk apparaat niet in staat op lange termijn kosten in te schatten.

Niet alleen op financieel terrein, maar ook op sociaal en moreel terrein laat men steken vallen. In nieuwjaarstoespraak vorig jaar meldde Loonhuis dat niet Ziekenhuis Bethesda, maar de gezondheidszorg centraal staat en hij heeft kritiek op de marktwerking maar laat niet zijn tanden zien als het om het behoud van Ziekenhuis Bethesda gaat. Het uitkleden en mogelijk verdwijnen van deze zorginstelling zal grote gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en woonklimaat alhier. Inmiddels loopt het inwonertal in Hoogeveen al weer iets terug. Op termijn zal deze verschraling er ook toe kunnen leiden dat meer bedrijven wegtrekken. Daar spreekt de burgemeester niet over. Ik weet niet welke poort naar het Noorden hij ziet, maar als dit liberale beleid zo doorgaat, zal dat in ieder geval zonder een ziekenhuis zijn. Ondertussen aast de gemeente op grote subsidies ondermeer met oog op energietransitie.
Het is de vraag of de gemeenteambtenaren dergelijke grote projecten goed kunnen behappen.

Ik wijs hierbij ook op de verliesgevende investeringen in bedrijfsgronden in Hoogeveen. Helaas is een niet functionerende wethouder via een achterdeur toch weer binnengekomen.

De burgemeester benadrukt verbinding zoeken, maar heeft geen oog voor gezonde kritiek, echter blijft hangen in schandelijke bedreigingen en de vuilspuiterij richting bestuur. Desalniettemin vraagt de gemeente via sociale media dat de burger zijn/haar stem laat horen. Helaas loopt de communicatie binnen het bestuursapparaat ook niet integer, getuige o.m. beschouwende opmerkingen van kritische burgers/onderzoekers afdoen als azijnzeikers. Ook het neerhalen van de bevindingen van de Rekenmaker getuigt van weinig zelfreflectie.

Wat opvalt is dat op de vernieuwde website van gemeente Hoogeveen nu documenten ontbreken, w.o. jaarverslagen, Rekenkamerverslagen, monumenten- en centrumrapportages. Voor iemand die zo aan verbinding hecht, wordt dialoog met de burger zo tegengewerkt. Het is goed aandacht te besteden aan 75 jaar Bevrijding, maar dat is ook een goed ijkpunt om aandacht te besteden aan de burgemeester in oorlogstijd en de blik naar binnen te richten.

Ook in oorlogstijd is niet alles zwart- wit en zijn er grijstinten en overlevingsstrategieën.  Vele andere zaken die problemen veroorzaken zoals de chaos in de participatiewet uitvoering, jeugdzorg, WMO, problemen met de binnenstad en de asielzoekers problematiek benoemt

hij niet, evenals de overwinning van de FVD en de verrechtsing binnen onze samenleving. Kortom mij bekruipt het gevoel dat het gemeentebestuur in een soort ivoren toren zit druk
met partijpolitiek, niet in staat greep te krijgen op het totale plaatje en grootschalige projecten met als gevolg weer een bloedeloze toespraak die bestuur positiever voorstelt dan die is.  Het is goed om ook de positieve punten te benadrukken en optimistisch te blijven, maar vertrouwen en respect moet men verdienen, niet door als bestuur uit de luwte te willen blijven. Dus ook empathie naar de burger, zowel luisteren naar opbouwende als afbrekende kritiek, en erkennen dat er zaken niet goed lopen zal het bestuur sieren en meer opleveren. Helaas is het zo dat niet iedereen geniet in Hoogeveen, er zijn ook lijdende mensen. Het bestuur is er vooral voor de eigen burger niet andersom. Wie naar de sterren blijft kijken
en luchtkastelen blijft bouwen ziet het struikeldraad niet waar die eens over zal vallen.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen.