Column

Opinie: Jachthetze

De jagersdiscussie laait weer op. Fractievoorzitter van Partij voor de Dieren, Kirsten de Wrede, toont zich in DVHN (8 mei 2019) een fel tegenstander van de jacht. Overigens staat op de foto bij haar opiniestuk een hoogzit, die niet alleen voor de jacht wordt gebruikt. Op haar opiniestuk reageert Laurens Hoedemaker, directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, in een fel stuk waarin hij zich een groot voorstander van de jacht toont. Opvallend is dat beiden preken voor eigen parochie en zich ongenuanceerd uitdrukken. Hoedemakers ziet de excessen in de jacht niet, De Wrede ziet de voordelen van de jacht niet.

Door Ronald Wilfred Jansen

We leven in een kunstmatig gemaakte wereld. Alles is op de schop gegaan. Van wilde natuur is geen sprake meer. Afschot is soms nodig. Getuige ondermeer de Oostvaardersplassen. Zoogdieren kunnen niet meer vrij migreren door verkeer en bebouwing met kans op inteelt. Dat levert zwakke en zieke dieren op. Ook die moeten soms helaas worden afgeschoten. Verder kunnen muskusratten onze dijken bedreigen, die we dan ook moeten doden. Etc.

Echter de noodzakelijke beheerjacht rechtvaardigt geen ongebreidelde plezierjacht. Ik doel ondermeer op moedwillig op gezonde ooievaars schieten vanuit een auto of een grenzeloze jacht op de vos die wordt beschuldigd van kippenroof en het verdwijnen van de weidevogels in Nederland. En helaas kent de mensheid ook sadisten die het leuk vinden dieren te doden.
Er wordt ook gestroopt in Nederland, getuige de halve ree die ik ooit in het bos vond. En de opengesneden en vergiftigde eenden op het particuliere land van een boer om vossen te doden. Dieren doden om te overleven, voor de mens is dierenconsumptie een industrie. Terecht merkt De Wrede op dat de vleesvervangende industrie als bedreiging wordt gezien.
Logisch dat Hoedemaker zich zo verzet tegen het begrip van de “Vegetarische Slager”. Belangen van boeren, jagers en industrie kunnen nauw met elkaar kunnen samenhangen.

Het is spijtig dat Hoedemaker zonder kritiek de belangen van de jagers behartigd. De halve waarheden en hele leugens waarvan hij De Wrede beschuldigd brengt ie zelf in de praktijk
Laag is het om de invloed van reclameman ‘Niko Koffeman’ op het opiniestuk van De Wrede te suggereren. In dat licht is het eigenaardig dat volgens Hoedemaker het onderzoek door ‘Zest Marketing’ bevestigd dat er veel maatschappelijk draagvlak voor de jacht bestaat. Dit onderzoek uit 2017 is echter niet objectief en uitgevoerd in opdracht van de Jagersvereniging.

Het gebruik van hagel is overigens geen PvdD- leugen, zoals Hoedemaker oppert. Loodhagel wordt nog steeds gebruikt in Nederland, getuige ook de aangeschoten katten in Nederland.
Sommige jagers vinden ook wel weer andere oplossingen, zoals drijfjachten en dergelijke. Dat jacht niet schadelijk kan zijn voor een diersoort, zoals Hoedemaker oppert, betwijfel ik. Jacht levert veel stress bij dieren op, logisch dat ze dekking zoeken als de mens nabij is. Bovendien leidt afschieten van gezonde dieren tot het doorbreken van sociale structuren.
Als jacht kan men ook zien het steeds meer in beslag nemen van het leefgebied van dieren. Komt nog bij dat jagers soms per abuis of voor hun lol de verkeerde soort afschieten.

Zelf ben ik voorstander van een gezond wildbeheer, maar ben fel tegenstander van ongebreidelde plezierjacht. Om nog maar een voorbeeld te noemen. Het is de mens die de weidevogel verjaagt, niet de vos. Ooit leefden vos en korhoen in Nederland in harmonie samen. Doordat de mens steeds meer land in beslag nam en jaagde is deze vogel foetsie. Landjepik op andere dieren, ook een vorm van jacht lijkt me. Het is jammer dat in de opiniestukken van Hoedemaker en De Wrede de nuance ver te zoeken is.

Verder wil ik graag opmerken dat ik de jagers niet als negatief wil bestempelen als groep. Er zijn veel goede jagers en hun hulp is hard nodig. Mij zou het niet lukken de trekker over te halen, maar ik begrijp dat het soms nodig is. Maar zoals overal leiden de goeden onder de kwaden. En er zijn ook veel goede boeren die broedende weidevogels beschermen op hun land. Het kaf moet echter van het koren worden onderscheiden, ook in de jachtwereld. Ik hoop dat de politiek een evenwichtige regeling vindt voor het jachtprobleem, want zo polariseert de discussie verder met kans op nog meer vooroordelen en vernielingen. Hierbij moet meer aandacht komen voor een streng toezicht door voldoende opsporingsambtenaren.

Ronald Wilfred Jansen, inwoner van Hoogeveen. En bevlogen natuurfotograaf. In Arnhem en omgeving ben ik vooral actief op de Veluwe, in Drenthe in het Dwingelderveld. Ik ben veel
in het veld en heb ervaring met het waarnemen van dierengedrag (ook in stressituaties)
en dergelijke. Ook ben ik in het veld soms misstanden tegengekomen zoals gestroopte
reeën en vergiftigde eenden op de akkers met als bedoeling vossen en dergelijke te
doden. Ik spreek soms boswachters, jagers en natuurfotografen. Voldoende bronnen dus.

info@rwj-publishing.com
www.rwj-publishing.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen