Opinie: Barmhartige Samaritaan

In oktober 2019 besloot de gemeente Hoogeveen te stoppen met het opvangen van asielzoekers die overlast veroorzaken, aldus de Hoogeveensche Courant. De extra Begeleidings- en Toezichtslocatie (EBTL), in de volksmond aso-azc, voor lastige asielzoekers in Hoogeveen zal sluiten en 50 plaatsen zouden worden ingevuld door ‘normale asielzoekers’, was het voornemen nog in november 2019.

Er vindt echter een ommekeer plaats, want het college van B&W in Hoogeveen volgt Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel en Migratie) Toezichtlocatie (Handhaving en Toezichtslocatie= HTL) om in Hoogeveen een HTL in te richten met ingang van 1 februari 2020. Burgemeester Loohuis meent wel de baas te zijn in deze kwestie en stelt allerlei eisen, maar de praktijk is anders. Het HTL impliceert dat overlastgevende asielzoekers binnen het terrein van het AZC blijven en Dublinclaimanten en ‘veilige landers’ hier geen plaats hebben en bij ernstige overlast zal snellere uitzetting volgen.  De kosten en problemen (vrouwonvriendelijk gedrag, misstanden bij winkelcentrum, diefstal, onderlinge mishandeling, mishandeling medewerkers, bewonersgroep die vertrouwen in gemeente opzegt e.d.) die het EBTL in Hoogeveen heeft gegeven zijn al breed uitgemeten.

  Ik heb ook ernstige bedenkingen tegen de HTL: van de regen in de drup. De constante planwijzigingen en tegensprekende berichtgeving geven al duidelijk aan dat men geen raad weet met deze problematiek. De poortbewaking is ook zo lek als een mandje, want anders waren criminele en asociale asielzoekers en asielzoekers die geen asielrecht hebben nooit in Hoogeveen gekomen. Dit gegeven sluit aan bij de melding van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) dat 90 procent van de asielzoekers vluchtverhalen rammelt. In plaats van dit grondig te onderzoeken en ‘normale asielzoekers’ op te nemen en ernstig overlast gevende asielzoekers direct uit te zetten, neem Hoogeveen zelfs onbeschaafde asielzoekers van Amsterdam over. Om onduidelijke redenen: is er in Amsterdam meer woningnood dan in Hoogeveen. ?  Er loeren gevaren. Mogelijk ontsnappen asielzoekers t.z.t. door over de omheining te klimmen of wanneer ze begeleid het terrein afgaan voor geneeskundige hulp e.d.. Dat zal dan weer veel onrust geven en kwaad bloed zetten.

  Asielzoekers die naar Nederland trekken louter om economische en financiële redenen horen hier ook niet thuis. Wanneer stopt het ? Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) zoekt extra opvangcapaciteit. Voor wie ? Zo willen Moldaviërs ook graag asiel in Nederland en worden graag ingezet als goedkope krachten, passend bij het liberale globale klimaat van de vrije markt.

  Het huidige beleid steekt bovendien (arme) burgers in Hoogeveen. Zo kan een schilder werkend in Hoogeveen niet op vakantie omdat die de zwemles van zijn kind moet betalen, terwijl een groot asielgezin een huurhuis en zwemles krijgt. Dat is ook grievend voor de groeiende groep (werkende) burgers in Hoogeveen die hun huur niet meer kunnen betalen of die geen (koop) woning kunnen aanschaffen en op hun 40e jaar nog noodgedwongen bij hun moeder moeten inwonen. Ook de trek van asielzoekers in koopflats die door de eigenaar of makelaar te huur worden aangeboden tegen woekerhuren is een groot probleem. De zaak verloederd. Dat zijn geen onderbuikgevoelens, maar feiten.

  Er moet volgens mij meer aandacht komen voor opvang van vluchtelingen in de regio in plaats van in Nederland, zodat asielbeleid gaat behoren bij ontwikkelingssamenwerking, niet bij binnenlandse zaken. Men zou in enkele gevallen een permanente verblijfsstatus aan een vluchteling kunnen geven, echter niet alleen voor jonge, intelligente mensen met contacten (en het geld) om in Nederland te belanden. Asielbeleid is er echter in eerste instantie voor een selecte groep vluchtelingen die ernstig worden vervolgd in eigen land bijvoorbeeld omdat ze homofiel zijn, kritiek uiten op het beleid of oorlogsslachtoffer zijn en hier tijdelijk moeten worden opgevangen en t.z.t. moeten terugkeren. Maar tijdelijke opvang moet in overleg moeten met andere opvanglanden: het volle Nederland heeft zijn grenzen. De temporele toelating is nu erg mistig, waardoor er veel valse verwachtingen ontstaan zodat te veel asielzoekers mijn inziens in de praktijk veelal de status van een emigrant krijgen, hetgeen een aanzuigende werking heeft op andere gelukszoekers en bovendien leidt tot ernstige frustraties en hartverscheurende taferelen van gezinscheidingen en uitzettingen.

   Duidelijk is dat asielbeleid sterk gepolitiseerd is, in de praktijk onuitvoerbaar en vrijwel niemand durft toe te geven dat er geen draagvlak is voor een ruimhartiger beleid. Het huidige asielbeleid (in Hoogeveen) doet sociale spanningen toenemen en binnen links de onenigheid. Links moet af van de gedachte dat iedereen die hier binnenkomt automatisch recht heeft op alle voorzieningen van de verzorgingsstaat en zich meer op de ‘echte’ slachtoffers richten. Het huidige beleid opent de deuren verder voor kiezers op rechts partijen, zoals de FVD.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen