Opinie: Afbraak Jannes van der Sleedenhuis

In Hoogeveen zijn veel monumentale panden met stijlelementen die zijn gemaakt voor de ‘eeuwigheid’ inmiddels afgebroken, waarvan menigeen spijt van heeft. Sedert de jaren 1970 vond de versnelde kaalslag plaats. Ook de kanalen moesten het ontgelden. Geen gondelvaarten meer in Hoogeveen.

Door: Ronald Wilfred Jansen

Men zou denken dat de gemeente Hoogeveen lessen uit het verleden trekt: voortschrijdend inzicht heet dat. Niet dus: het “Oude Jannes” gaat grotendeels tegen de vlakte, aldus de berichtgeving op Regionieuws Hoogeveen. Het begon met verpaupering in een stad die haar stadsschoon verliest. Ik maakte dinsdag 4 december 2018 al een wandeling rondom het voormalige Jannes van der Sleedenhuis aan de Eisenhowerstraat/ Crerarstraat in Hoogeveen. Ik schrok toen zo vlak voor Sinterklaas van de verloederde staat waarin het bouwwerk toen al verkeerde. Verweerd hout, mossige zonwering en een gescheurd gordijn herinneren aan vorige bewoners. Het volgt hiermee hetzelfde stramien als eerder verdwenen gebouwen, zoals ziekenhuis Bethesda aan de Schutstraat. Laten verkommeren. Dan volgt vanzelf het einde door brand, afbraak of wat dan ook. Erg spijtig, want het voormalige zorgcentrum is een belangrijke representant van de naoorlogse architectuur in Hoogeveen. Het hoofdgebouw met aanleunwoningen is een degelijk ontwerp uit 1966 van het bekende architectenbureau Morshuis, dat toen in Hoogeveen was gevestigd, in een tijd dat er over gebruik en ontwerp nog bevlogen werd gedacht. Vanaf 1972 werd de bouw van het grootschalige complex begonnen vlakbij het station in een landschap met bomen, greppels en water. Opvallend zijn de mooie doorzichten tussen de bouwsels en de details in de architectuur, zoals de voegen die over de stenen vloeien. De gemeente kiest echter weer voor haar oude recept: het grote geld, afbraak en nieuwbouw, geen monumentenzorg en herbestemming van het grote complex door er bijvoorbeeld (huur)appartementen in te vestigen. De locactie vlakbij het station en ruime parkeergelegenheid leent zich hiervoor goed. Zo zou dit markante pand bewaard zijn gebleven als belangrijk stuk jaren 1970 architectuur, naast architectuur uit andere perioden in Hoogeveen. Nu is het een spookbeeld. Herbestemming zou een tegengewicht bieden voor het dichtslippen van de stad, volbouwen van parkeerruimten en Hoogeveen als een uniforme betonstad. Het voormalige Jannes van der Sleedenhuis herinnert tevens aan een geschiedenistijdperk van Hoogeveen (het is in 1977 vanuit Humanitas en het Humanistisch Verbond opgericht als verzorgingshuis) en aan de bekende architect Hans Morshuis (1929-2017), die naar mijn oordeel de titel Hoogevener Van Het Jaar dik verdiend. Zijn markante stijl verwierf niet alleen in Hoogeveen, maar in heel Nederland aanzien. Door afbraak van het Jannes van der Sleedenhuis verdwijnt weer een markante stuk geschiedenis van Hoogeveen. Jammer.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen