Column

Natuurlijk is dit ondemocratisch

Natuurlijk gaat Hoogeveen bloeden voor de hoogmoed die heerste. Tekenend voor het hedendaagse naïeve bestuurlijke optimisme is dat in Assen (de stad die met ons streed om de provinciale miljoenen voor een ijsbaan) vergelijkbare problemen zijn (geweest).

Natuurlijk moet er weer vet op de botten komen. Als de reserves zijn uitgeput is er weinig keus. Bescheidenheid bij de ambities en spaarzaamheid bij de uitgaven zijn geboden. Zuinigheid met vlijt bouwt immers huizen als kastelen.

Natuurlijk moet de kiezer op de vierjaarlijkse dag des oordeels zich kunnen uitspreken. De eerstvolgende gelegenheid daartoe doet zich voor op 16 maart 2022, als de gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. De kiezers moeten dan hun oordeel echter wel ergens op kunnen baseren.

Natuurlijk willen de verantwoordelijken hun (mede)verantwoordelijkheid verhullen, daarom zijn de gesprekken over sluitende begrotingen (tot 2025 als er weer vet op de botten moet zitten) in beslotenheid gevoerd. Iets wat door de gemeentewet niet wordt toegestaan indien de beraadslagingen in de vorm van een besloten gemeenteraadsvergadering plaatsvinden.

Natuurlijk wordt nu gezegd dat die beraadslagingen in informele gesprekken hebben plaatsgevonden en dus niet onder het regime als beschreven in de gemeentewet vallen. Op die manier heeft men de grenzen van de wet gevonden, om in de geest van een van de afgetreden wethouders te spreken.

Natuurlijk wordt in de brieven aan Scala Centrum voor de Kunsten, de bewoners in het centrum en alle anderen die (soms zelfs slagaderlijk) zullen bloeden nu gesproken over voorgenomen besluiten en wordt de indruk gewekt dat de gemeenteraad er nog over zal debatteren.

Natuurlijk zal er weinig tot niets aan die voorgenomen besluiten veranderen. Er is immers al gemeld dat de meerderheid van de raad voor die voorgenomen besluiten is. Debat is dan slechts bedoeld als misleidende show, zonder enige betekenis.

Natuurlijk handelt de raad zoals de Treant Zorggroep hem heeft voorgedaan. Alleen had de raad inderdaad niets over het ziekenhuis te zeggen, maar dat geldt niet voor de burgers van Hoogeveen die op 15 maart 2022 alles te zeggen hebben over het lokale beleid.

Natuurlijk doet men alsof er nog niets is besloten. De gemoederen moeten vooral niet te verhit raken. Dus doet men gewoon alsof de bevolking onnozel is en probeert men die te misleiden. Wijst men vooral naar Den Haag en vergeet men te melden dat de weigering om de artikel 12 status aan te vragen de bevolking van Hoogeveen nog erger zal laten bloeden door het uitblijven van extra gelden.

Natuurlijk zijn de fracties van de laatste coalitie voor het zakencollege niet van plan om transparant te zijn, maar als Inge Oosting, Arend Steenbergen, Catharina van Hien, Jutta van den Oord, Brand van Rijn en Marin Rutgers meegaan in die geheimzinnigheid, dan is de lokale democratie wreed mishandeld.

Natuurlijk hebben de kiezers er recht op te weten wie de chirurgen waren en hoe ze hebben gesneden. Een slagaderlijke bloeding toebrengen zonder verantwoording af te leggen is een misdaad tegen de democratie en daarmee tegen de bevolking.


Wilt u de raad oproepen om niet tegen de democratische uitgangspunten, die o.a. openheid vereisen, in te gaan, misschien is deze petitie van Hoogevener Gerard Booij dan iets voor u.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen