Kantlijn: Wat leerde de Hoogeveense gemeenteraad van het IJZ debacle?

De vraag wat de Hoogeveense gemeenteraad heeft geleerd van de ijsbaansof kan kort en krachtig worden beantwoord. Helemaal niets. Men is inmiddels op dezelfde verblinde toer gegaan met het CultuurHuis, wat ik voortaan project CH zal noemen. Niet te verwarren met Concours Hippique, hoewel daar soms ook heel rare sprongen te zien zijn.

Door Frits Kappers


Hoogeveen moet – financieel gezien – momenteel alle zeilen bijzetten. De zwaksten in de samenleving wordt een maand voedsel door de neus geboord (ja zoveel gaan de minima er financieel op achteruit!), maar de dames en heren in de gemeenteraad geven – met uitzondering van Groenlinks en SGP – gewoon weer ruim baan aan wensdenkerij van de beleidsmakers. Met opnieuw ronkende woorden als Veel gemeenten willen een evenementenstad zijn, maar Hoogeveen is het omdat we een gemeente van makers zijn. Hoogmoed komt straks opnieuw voor de val, en de zwaksten worden dan weer het kind van de rekening.

Als het plan voor het cultuurhuis wordt uitgevoerd, zal de Tamboer (op het hoge gedeelte na) worden gesloopt, inclusief de winkeltjes rechts naast de Tamboer. Op de vrijgekomen plek moet dan een multicultureel gebouw verrijzen. Aan dit plan zitten nogal wat positieve kanten, want de gemeente is jaarlijks tonnen kwijt omdat Scala en Het Podium hun activiteiten elders hebben en o.a. de Historische Kring Hoogeveen ruimte nodig heeft om waardevolle historische attributen onder te brengen. Op zich dus geen verkeerd plan, maar de route er naar toe lijkt angstwekkend veel op de bij project IJZ betreden paden. Zo is er al een architect ingeschakeld om het project uit te werken, zonder dat de gemeenteraad ook maar enig benul heeft van wat dit zal gaan kosten, of het financieel haalbaar is zowel in de bouw als in de exploitatie. Ook de juridische structuur is nog onduidelijk.

Met project IJZ heeft de raad (achter het College van B&W aan lopend) al voor 2,5 miljoen euro voorbereidingskosten verspeeld, wat nog verder kan oplopen tot boven de drie miljoen, door budget beschikbaar te stellen waarbij men slechts wist dat voor een ijsbaan en het zwembad was. Een motie van de SGP, riep om met de voorbereiding en de daarmee gepaard gaande kosten te stoppen, werd slechts gesteund door Groenlinks.

De motie riep de raad op om de Rekenkamer Commissie te vragen onderzoek te doen naar de haalbaarheid van project CH en in beeld te brengen wat de financiële gevolgen zijn in de exploitatielasten. Tot heden worden de kosten geschat op een bedrag tussen acht en veertien miljoen euro. In een tijd waarin de gemeente – om niet onder provinciaal toezicht gesteld te worden – met botte messen snijdt in het vlees van de minima is deze houding zeer verwijtbaar.

Als schipper op mijn zeiljachtje heb ik altijd gezorgd niet in de buurt van lager wal te geraken. Bij forse wind zocht ik altijd de zekerheid van de hoge wal, om manoeuvreerbaar te blijven. De gemeenteraad begrijpt niet dat dit ook geldt voor landrotten. Zorg voor maximale duidelijkheid over de toekomstige situatie en zet daarna pas een (veilige!) koers uit.

Ik was dan ook voorstander van het (voor zover juridisch mogelijk) opschorten van investeringen. Daarmee kan tijd worden gekocht om goed uit te zoeken welke maatregelen noodzakelijk en onontkoombaar zijn (waarna weloverwogen een besluit kan worden genomen) en schort in de tussentijd de rigide bezuinigingen op het sociale domein op.

Onbegrijpelijk dat CDA en ChristenUnie de zwaksten in onze samenleving genadeloos treffen en zich tegelijkertijd verblind laten verleiden tot het herhalen van gemaakte fouten. Eens zullen zij daarvoor de rekening betalen.