Column

Kantlijn: De nieuwe mores in Hoogeveen stellen niet veel voor

Ik moest ineens denken aan Martijn uit Ruinen, toen ik bijgaand opiniestuk van Hoogevener Jan Mastwijk las. Martijn is een oud leerling die ik nog steeds een warm hart toedroeg omdat hij zijn vele smoesjes en excuses altijd met veel verve en een vrolijk lachend gezicht naar buiten bracht. Nu eens was zijn ketting lek, waardoor hij veel te laat op school kwam. Dan weer had de brandweer zijn huiswerk weggespoten toen er brand bij de buren was uitgebroken. De meest vermakelijke zaken wist Martijn te produceren als het erom ging waarom hij niet deed wat hij had beloofd: op tijd op school zijn, zijn huiswerk in orde hebben. Niemand was zo ad rem als Martijn. Zijn absolute hoogtepunt bereikte hij toen hij tijdens de werkweek biologie op Schiermonnikoog iemand hoorde vertellen dat ie tegen schrikdraad had gepiest: “En? Hielp niks zeker?

Door: Frits Kappers

[…]Bij de start en het aantreden van de informateurs werd raadsbreed beleden dat het gehele proces zoveel mogelijk transparant en in openheid moest worden doorlopen.[…] Hoe Mastwijk aan het eind van zijn stuk tot de (m.i. volkomen juiste) conclusie komt dat de “Nieuwe mores” die de raad heeft afgesproken nog niks nieuws hebben opgeleverd kunt u zelf lezen. Het is de (korte) moeite meer dan waard.

Ik beperk mij tot twee onderdelen uit de door Mastwijk aangehaalde raadsbrede belijdenis, zoals die hierboven is geciteerd. In Hoogeveen is men buitengewoon goed in belijden. Men belijdt van alles maar men doet wat anders. De geest is gewillig maar het vlees is zwak. Martijn zou ongetwijfeld iets zeggen in de trant van “Doe mij maar een broodje zwak vlees.” De nieuwe mores die de raadsleden met elkaar hebben afgesproken gaan kennelijk slechts over de onderlinge omgang. De omgang met degenen door wie men is gekozen valt er kennelijk niet onder.

Het feit dat men in de belijdenis de ontsnappingsroute “zoveel mogelijk” heeft ingebouwd laat zien dat men op voorhand al wist dat de achterkamertjes druk bezocht zouden worden.
Waar de bevolking van Hoogeveen de komende jaren moet bloeden voor het wanbeleid van de afgelopen tien jaar acht de raad het beneden zijn waardigheid om in openheid het herstelbeleid te bespreken. De kiezer mocht eens te weten komen hoe de gekozenen zich hebben opgesteld.
Op deze wijze geeft men voeding aan hen die het raadhuis vergelijken met het Kremlin. Ik vrees dat we er aan zullen moeten wennen dat het “Nieuwe duaal” waar CDA voorman Kreuze over sprak geïnterpreteerd moet worden als “U hoort het wel als het besloten is.”

Scala, centrum voor de Kunsten heeft een petitie gestart, die inmiddels door ruim meer dan tweeduizend mensen is ondertekend. In 2012 ondertekenden vijftienduizend mensen een petitie voor behoud van een volwaardig ziekenhuis Bethesda. Toen verloskunde/kinderafdeling werden gesloten gaven slechts vierhonderd(!) Hoogeveners acte de présence. Met een bevolking die zo makkelijk belijdt, wat ze uiteindelijk niet doet is het logisch dat de gemeenteraad hetzelfde doet. Je zou zelfs kunnen zeggen dat deze raad een juiste afspiegeling is van de Hoogeveense realiteit. Men krijgt het bestuur dat men verdient.

In 2022 bent u opnieuw aan zet. Tot dan is bovenstaande het niet eens meer zo nieuwe normaal in Hoogeveen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen