Geen genade voor het Huis van barmhartigheid

Per april 2020 (helaas geen grap) gaat de spoedeisende hulp voor levensbedreigende situaties dicht. Volgens huisarts Lamiek Westerhof van de regiegroep is ‘sluiting geen goed woord’ en blijft ‘zorg bij de patiënten in de buurt’. Niets is minder waar. Het ooit volwaardige ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen wordt al jarenlang stap voor stap uitgekleed en het risico bestaat dat de dagkliniek op korte termijn zal sluiten.

Door Ronald Wilfred Jansen

Welke poort naar het Noorden de gemeente Hoogeveen ziet weet ik niet, maar dat is dan zonder een ziekenhuis. Een en ander zal ook gevolgen hebben voor de werkgelegenheid en kwaliteit van wonen in Hoogeveen. Er is dus sprake van een sterfhuisconstructie. Verloskunde en de kindergeneeskunde zijn al in 2018 uit Hoogeveen verdwenen. Vreemd in dat licht bezien is dat op de website van Treant (11-7-2019), de eigenaar van ziekenhuis Bethesda, staat: “bij het specialisme Kindergeneeskunde kunt u terecht op afspraak. U hebt hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of een medisch specialist. U kunt terecht op de ziekenhuislocaties Bethesda in Hoogeveen, Scheper in Emmen en Refaja in Stadskanaal”.

Het plan extra ambulances en elektronische dossiers in te zetten lost niet het probleem op dat bij acute levensbedreigende situaties direct (operatief) moet worden ingegrepen en de patiënt lijfelijk moet worden onderzocht. En als acute opvang uit Hoogeveen verdwijnt, verdwijnt dan ook de expertise. Vervoer met ambulance naar elders verlengt de aanrijdtijden en kost dus ook extra levens.

Spijtig is dat vooral de zwakkeren, kinderen, ouderen en minvermogenden hier extra onder lijden. Patiënten opbeamen zoals in Startrek kan technisch nog niet. Het is overigens de vraag of en wanneer extra ambulances worden ingeschakeld en of andere ziekenhuizen de extra patiënten kunnen opvangen. Het staat haaks op Westerhofs uitlating: voor patiënten in levensgevaar verandert er niets”. De huisarts die meer visites moet afleggen zal overspannen raken. Het past bij de lijst van valse beloften, leugens en bedrog van de graaiers van Treant. Complexe zorg centraliseren is nog geen excuus de basiszorg in Hoogeveen te executeren. Recht op zorg is een democratisch grondrecht waar de overheid voor moet waarborgen. Maar de overheid laat verstek, de patiënten verliezen het vertrouwen en de markt regeert. Verzet bleek zinloos. De mensen zijn murw. Politici scoorden voor de bühne. En waar stopt de voortdurende schaalvergroting op aandrijving van de zorgverzekeringen ? Is goede zorg voor iedereen beschikbaar of komen er aparte ziekenhuizen voor armen en voor rijken.? Of is er straks nog maar een ziekenhuis in Nederland waar men voor acute zorg terecht kan en er een extra platform voor straaljagers wordt gemaakt om patiënten om tijd te brengen ? Of kan een klein ziekenhuis ook groot zijn ?

, Hoogeveen