Netiquette

Op de website van Regionieuws Hoogeveen geldt een zogenoemd ‘nettiquette’. Hierin wordt omschreven wat er wel en niet wordt geaccepteerd binnen de discussies die op de website gaande zijn. Indien niet aan deze reglementen wordt voldaan kan de redactie besluiten zonder waarschuwing over te gaan tot het filteren of blokkeren van reacties en/of gebruikers. Het nettiquette bestaat uit het volgende.

Automatisch filtering van reacties

  • Reacties die scheldwoorden bevatten worden automatisch gefilterd en zo nodig in de wachtrij of de prullenbak geplaatst.
  • Berichten die in de prullenbak belanden worden niet op de website geplaatst en na 30 dagen automatisch verwijdert.
  • Berichten die in de wachtrij worden geplaatst moeten eerst door de redactie worden gekeurd alvorens ze op de website worden geplaatst of naar de prullenbak worden verplaatst.

Handmatige filtering van reacties

  • Reacties die na de automatische filtering worden geplaatst op de website kunnen handmatig worden gekeurd door de redactie en worden aangepast of verwijdert.
  • Berichten waarin reacties uit de hand lopen en persoonlijke aanvallen in de vorm van discriminatie, pesterijen of anderzijds laster of smaad worden geuit, worden bestraft door het verwijderen van de betreffende reactie en alle bijhorende reacties en kunnen een permanente filtering of ban opleveren voor de gebruiker(s).
  • Reacties met scheldwoorden die (nog) niet worden opgemerkt door de automatische filter kunnen worden verwijdert of aangepast door de redactie.

Correspondentie

De redactie is niet verplicht aan de gebruiker om te laten weten dat er reacties zijn verwijdert, nog dat er een permanente ban of filtering voor de gebruiker in werking is gezet. Correspondentie is mogelijk. De redactie zal naar aanleiding hiervan beslissen of een permanente ban of filtering terecht is ingezet.