Winkelgebied krijgt avondhoreca

Hoogeveen – Het college geeft een toekomstig horecabedrijf aan de Hoofdstraat bij de Hoofdstraatkerk een vergunning om ook ‘s avonds open te zijn. Het bestemmingsplan staat alleen daghoreca toe, maar het college kan daar van afwijken, zolang dit niet in strijd is met goede ruimtelijke ordening.

Bovendien wordt een beleidsregel voorbereid die avondhoreca in het gehele winkelgebied mogelijk maakt. Het college vindt dit belangrijk omdat het centrum in een aantrekkelijk, gezellig en recreatief verblijfsgebied moet worden veranderd. Het toestaan van dag- en avondhoreca met meer variatie en terrassen moet het stadscentrum over de gehele linie versterken. Het verruimen van de openingstijden tot in de avond past daarmee binnen de ambities van de Visie op het stadscentrum 2017.