Algemeen

Uitgiftebeleid openbaar groen aan particulieren

Hoogeveen – Bij de aanleg van woonwijken in de gemeente Hoogeveen is altijd ruim aandacht geweest voor het openbaar groen. Door de jaren heen blijkt echter dat niet al het openbaar groen dat is aangelegd nog de oorspronkelijke functie vervult en dat de visie daarop is gewijzigd.

Bij een aantal inwoners, waarvan het eigendom grenst aan openbaar groen, bestaat de wens om een perceel openbaar groen van de gemeente te gebruiken om hun tuin en/of hun woning uit te breiden. De gemeente Hoogeveen wil op zich wel voldoen aan de wens van inwoners om openbaar groen af te stoten. Maar dat kan helaas niet in alle gevallen. Het uitgiftebeleid in de gemeente Hoogeveen is in de praktijk ontstaan. Het doel van deze beleidsnota is om inzichtelijk te maken welke percelen in aanmerking kunnen komen voor gronduitgifte. De nota geeft een opsomming van de toetsingscriteria die uiteindelijk leiden tot een besluit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen