Algemeen

Primair onderwijs in Hoogeveen blij met dienstverlening Bibliotheek

De Bibliotheek Hoogeveen wil kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. En ze leren om beter en verstandiger om te gaan met internet, sociale media en games.

Sinds enkele jaren werken het onderwijs, de gemeente en de bibliotheek daarom nauw samen in het project Bibliotheek op School. De bibliotheek zorgt voor een volwaardige schoolbibliotheek en ondersteuning door deskundige educatieconsulenten.

De samenwerking tussen bibliotheek en onderwijs wordt jaarlijks getoetst d.m.v. een Monitor, een vragenlijst over onder andere leen- en leesgedrag, leesmotivatie en informatievaardigheden. Leerkrachten en leerlingen vullen de vragenlijst in.

Uit de meest recente Monitor blijkt dat de leerkrachten in de gemeente Hoogeveen erg tevreden zijn over de samenwerking met de Bibliotheek. Enkele reacties zijn: “Ik ben heel enthousiast over de inzet van de bibliotheek op school en de verbinding met de centrale bibliotheek”, “Als wij iets willen of vragen hebben dan zijn jullie altijd bereid om mee te denken, fijn!” en “Ik merk dat wanneer we ondersteuning nodig hebben, we die krijgen”.

Als meest populaire activiteiten noemen ze de schrijversbezoeken, de boekenproeverijen, de Drentse Kinderjury en de ondersteuning in de schoolbibliotheek.

Ook de leerlingen zijn blij met de Bibliotheek op School. Zij zijn vooral enthousiast over toneellezen, de Kinderboekenweek en de Voice of Books. De Monitorvragen die zij beantwoorden gaan over hun wensen voor de schoolbibliotheek, over leesplezier en over hun ervaring met het zoeken van informatie voor bijvoorbeeld een spreekbeurt of werkstuk.

 

De educatieconsulenten merken dat de leerlingen al goed hun digitale weg kunnen vinden. Consulente Miriam: “We onderzoeken of de kinderen de juiste informatie online kunnen vinden. Dit lukt veel kinderen. Ook is het positief om te zien dat leerlingen goed doorzoeken of de leerkracht om hulp vragen.”

 

De Bibliotheek op school

Kinderen die graag en goed lezen, zijn taalvaardiger en dit komt de schoolprestaties ten goede.  Met de Bibliotheek op school (dBos) hebben onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineengeslagen en is er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis.

Vaste onderdelen van de Bibliotheek op school zijn een schoolbibliotheek met een collectie waar de kinderen kunnen lenen en het structureel promoten van het lezen en boeken in de lessen door een educatieconsulent van de bibliotheek. Met de Monitor wordt jaarlijks gemeten of de gewenste resultaten worden bereikt.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen