Parkeerbeleid:denkt u mee?

Hoogeveen – Gemeente Hoogeveen gaat aan de slag met haar parkeerbeleid. Het oude parkeerbeleid is aan een update toe.Het actueel maken van het beleid gaat de gemeente mét alle belanghebbenden ontwikkelen. Met u dus!

Meedoen en meedenken kan op verschillende manieren en momenten. De gemeente start met een enquête waarin ze vragen hoe u het parkeren ervaart in en rond het centrum van Hoogeveen.Vanaf 2 december vindt u de enquête op de website van de gemeente en op de Facebook- en Linked In-pagina van de gemeente. De gemeente gaat de enquête ook verspreiden via belangen organisaties.Voor de gene die de vragen liever op papier beantwoordt, liggen er exemplaren klaar bij het Compagniehuis. In januari vindt er een grote parkeerbijeenkomst plaats in De Tamboer. De resultaten van deze enquêtevormen basis. Meer informatie hierover volgt. Ook hier nodigen we u nu al vast vooruit. De uitkomsten van de enquête en de parkeerbijeenkomst worden meegewogen bij het opstellen van het beleid voorde komende jaren. Dus inwoners en ondernemers,winkelend publiek en belangenorganisaties: denken doe mee. Samen op naar nieuw parkeerbeleid. Samen maken we Hoogeveen