Algemeen

Lid in Orde van Oranje Nassau: Wouko Snijder

De heer Snijder is vanaf 1999 tot heden voorzitter van de Stichting Vrienden voor Roemenië. Al sinds de jaren ’90 komt de heer Snijder in Roemenië. Meerdere malen ging hij mee met de woonwagenzending vanuit Hoogeveen om goederen te brengen. De heer Snijder zag de armoede en de omstandigheden waarin veel mensen woonden. Dit greep hem zo aan dat hij in 1999 de Stichting Vrienden voor Roemenië heeft opgericht. Hij vormde een Nederlands bestuur en is vanaf het begin voorzitter. Bij alle (groep) reizen naar Roemenië is de heer Snijder aanwezig. In Roemenië zelf is de Roemeense tak van het bestuur actief.

De stichting wil gezinnen in Roemenië ondersteunen en daarbij persoonlijk betrokken blijven. In het begin werden veel voedselpakketten uitgedeeld. Ook werd er gezorgd voor betere huisvesting voor verschillende gezinnen. De heer Snijder hecht aan relaties en wil graag de Nederlandse mensen laten kennismaken met de Roemenen. Grote gezinnen met weinig inkomen werden ondersteund met een maandelijks voedselpakket. Is de heer Snijder in Roemenië dan gaat hij zelf mee met boodschappen doen en brengt de pakketten bij de gezinnen. Er zijn medicijnen gekocht, studies betaald, koelkasten gekocht en zelfs appartementen aangekocht, zodat de gezinnen in kwaliteit van leven vooruitgaan en toekomst hebben.

In de beginjaren van de stichting organiseerde de heer Snijder elk jaar een jongerenreis, waarbij Nederlandse en Roemeense jongeren elkaar ontmoeten in primitieve omstandigheden. Naast jongerenreizen werden er ook klusreizen georganiseerd waardoor er verschillende huizen opgeknapt door groepen mannen uit Hoogeveen.

Waar de nadruk in het begin lag bij voedselpakketten uitdelen en huisvesting is dit in de loop van de jaren steeds meer verschoven naar structurele hulp. De stichting ondersteunt een aantal gezinnen met als doel om m.n. de jongeren en kinderen een goede opleiding te bieden zodat voor hen de vicieuze cirkel van armoede doorbroken wordt.

 

Concrete werkzaamheden zijn:

  • Structurele ondersteuning van verschillende gezinnen. Zij worden voorzien van voldoende voeding, schoolspullen, hout en -zo nodig- medicijnen. Daarnaast worden zij sociaal en emotioneel ondersteund. De Roemeense tak van het bestuur signaleert, organiseert en koppelt acties terug. Zij worden door de stichting betaald en schrijven maandelijks een rapport over de activiteiten.
  • Het ondersteunen van kinderen in het dagcentrum van de zigeunerwijk Preimer. Praktisch in de vorm van het schenken van schoenen, schoolspullen en ook financiële ondersteuning voor lunch. Het team in Roemenië signaleert acute noden in gezinnen. Dit wordt teruggekoppeld naar het team in Nederland en na gezamenlijk overleg wordt bepaald hoe er (kortdurend) hulp geboden wordt. B.v. schenken van kleding, voedsel, medische zorg, hout etc.
  • Er worden regelmatig kampen voor kinderen/jeugd georganiseerd bedoeld voor kinderen uit de gezinnen die worden ondersteund. De Nederlandse en Roemeense teamleden zijn verantwoordelijk voor de organisatie. Het geeft de mogelijkheid om de kinderen beter te leren kennen, hen geestelijk te ondersteunen en hen gewoon een fijne tijd bezorgen. De heer en mevrouw Snijder gaan met elk kamp mee.
  • Het team in Nederland voert acties om geld in te zamelen en schakelt hierbij hulp in van derden.
  • Jaarlijks wordt er een reis georganiseerd naar Brasow. Vrijwilligers gaan actief aan de slag om hulp te geven; het opknappen van woningen, verzorgen en rondbrengen van kerstpakketten en het mogelijk maken van uitjes voor kinderen uit arme gezinnen.
  • Het team in Nederland schrijft drie keer per jaar een nieuwsbrief voor de donateurs en achterban.

 

De heer Snijder is samen met zijn vrouw heel betrokken bij de gezinnen en kent hen persoonlijk. De kern is voor hen; relaties aangaan en onderhouden om van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

De heer Snijder gaat ongeveer 2 keer per jaar naar Roemenië voor 1-2 weken. Hij bezoekt iedereen, onderhoudt de contacten en houdt een vinger aan de pols. Soms gaat hij samen met zijn vrouw, soms met de penningmeester of met een groep mensen die betrokken willen zijn en daar willen helpen. De heer Snijder is degene die de reizen organiseert en het programma uitstippelt.

 

Als er nood gesignaleerd wordt probeert de stichting te helpen. Toen de coronacrisis uitbrak wist de heer Snijder een aantal laptops te bemachtigen, zodat de jongeren in Brasow online onderwijs konden volgen.

Als de heer en mevrouw Snijder vermoeden dat er iets niet goed gaat met een jongere daar, dan nodigen ze hem/haar uit om een weekje bij hen thuis te komen logeren voor een luisterend oor, advies en humor.

Het organiseren van acties voor het genereren van donaties, het bijhouden van de website, het verzamelen van goederen, het schrijven van de nieuwsbrieven de contacten met de mensen in Roemenië kosten de heer Snijder vele uren. Hij doet dit graag tussen te bedrijven door.

De stichting Vrienden voor Roemenië is de rode draad in zijn leven. Door zijn betrokkenheid en inspiratie zijn al velen met hem mee op reis geweest naar Roemenië en leren Nederlanders dankbaar te zijn met wat ze hebben.

 

Naast de stichting Vrienden voor Roemenië is de heer Snijder al vele jaren vrijwilliger bij de Baptistengemeente De Brug in Hoogeveen in diverse functies, zoals Celebrate Recovery en deurdiensten. Ook heeft hij vele jaren in de zendingscommissie gezeten.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen