Algemeen

Lid in Orde van Oranje Nassau: Dik Beumer

De heer Beumer is van 1985 tot heden vrijwilliger en was o.a. wijkouderling en scriba bij de protestantse gemeente Hoogeveen, wijkgemeente De Goede Herderkerk.  

Hij heeft in het verleden leiding gegeven aan de zondagschool en op latere leeftijd catechisatie lessen gegeven.

De heer Beumer was in 1985 vicevoorzitter en toen al een ervaren lid van de kerkenraad.

In de predikant loze periodes die de gemeente heeft gekend was de heer Beumer steeds van onmiskenbare waarde om de gemeente draaiende te houden. Hij regelde veel zaken zoals het jeugdwerk en de catechisatie.

Met zijn ervaring op kerkelijk terrein stond hij nieuwe voorgangers (o.a. 1991, 2007) met alles bij zodat deze goed ingewerkt werden. Hij hielp b.v. mee met het opknappen van de pastorie en met het verhuizen van o.a. boeken.

Na zijn actieve periode als wijkouderling werd de heer Beumer in 2009 scriba van de Hervormde wijkgemeente die toen in federatie was met de Gereformeerde Kerk Zuid, waarbij hij vooral administratieve en organisatorische taken had. In 2012 fuseerden deze twee wijkgemeenten en werd de heer Beumer scriba van de protestantse wijkgemeente Zuid. Hij verzorgde het secretariaat van de kerkenraad; de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen en hield het archief bij, regelde de preekroosters en deed ondersteunende zaken, zoals beamerpresentaties.

Bij het beroepen van de nieuwe voorganger in 2017 had de heer Beumer als scriba een belangrijke taak. Ook helpt hij de nieuwe voorganger in 2018 op weg en regelt de intrededienst.

 

De heer Beumer is lid van de kostersgroep van de wijkgemeente van de Goede Herderkerk van 2014 tot heden en verricht bij toerbeurt diverse werkzaamheden bij kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten zoals begrafenissen en huwelijken. Hij helpt ook mee met de bardienst.

 

De heer Beumer was actief volleyballer van 1985-1996 bij de volleybalvereniging Olhaco in Hoogeveen. Van 1997-2000 was hij voorzitter en van 2000-2008 vicevoorzitter van de volleybalvereniging Olhaco Hoogeveen. In 1998-1999 was de heer Beumer manager van de heren 1 (Boy Soenpiet trainer) en in 2003 krijgt Olhaco, mede dankzij de inzet van de heer Beumer, als enige binnensportvereniging in Hoogeveen het beheer over de kantine in sporthal Trasselt.

 

De heer Beumer is vanaf 2017 tot heden lid van een stembureau bij de verkiezingen in de gemeente Hoogeveen. Hij had zitting op het stembureau WZC Wolfsbos tijdens de 2e kamer verkiezingen in 2017, de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, de provinciale staten en waterschap verkiezingen in 2019 en bij de verkiezingen van het Europees Parlement in 2019.

De heer Beumer begeleidt ook al 15 jaar op persoonlijke titel een mede Hoogevener die momenteel in een schuldsaneringstraject zit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen