Algemeen

Lid in Orde van Oranje Nassau: Annie Krikken

Mevrouw A. Krikken is een lange periode vrijwilliger geweest bij de Handwerkvereniging Het Oor. Met een handwerkclubje van 10 personen ging ze vrijwillig knutselen voor oudere mensen voor verjaardagen, kerst etc.

 

Vanaf 1960-2020 was mevrouw Krikken bestuurslid en lid van de Tuinkring Zuidwolde. Ze heeft aan de wieg van de Tuinkring gestaan, was betrokken bij de totstandkoming en de oprichting in oktober 1960 en een actief lid. Naar aanleiding van een zomerexcursie werd voorgesteld in verenigingsverband de belangen van liefhebbers van tuinieren te behartigen. Ze zat in het voorlopige bestuur en werd bij de eerstvolgende bijeenkomst penningmeester. De vereniging organiseerde lezingen, kindercorso, excursies, bloemschikken, Floralia, grondmonstertesten, compostverkoop, tuinkeuringen en een lichtroute langs verlichte tuinen door het dorp en buurtschappen.
Mevrouw Krikken verzorgde o.a. de loterij en prijzen daarvoor, keurde tuinen en was betrokken bij het bloemencorso. In februari 1983 is mevrouw Krikken gestopt met haar bestuursfunctie en benoemd tot Erelid van de Tuinkring. Ze deed aan alle uitstapjes mee en heeft nauwelijks overgeslagen. Vergaderingen waren 1 tot 2 keer per maand en die heeft ze in de jaren 60 op een hand na allemaal bijgewoond.

 

Van 1980 tot heden heeft mevrouw Krikken divers vrijwilligerswerk gedaan. Ze doet allerhande activiteiten en boodschappen voor mede (oudere) medemensen. Ze brengt bloemen, doet ziekenbezoek en geeft hulp. Ze maakt zelf verjaardag- en kerstkaarten. Samen met de damesvereniging heeft ze ook veel kaarten gemaakt voor de verkoop.

Ze hielp al jong mee in de winkel van haar ouders en vond in haar werk als pedicure het sociale contact erg belangrijk. Ze heeft menigeen belangeloos geholpen.

 

Voor de Ronde van Drenthe was mevrouw Krikken vrijwilliger van 2000-2013. Ze hielp met het klaarmaken van broodjes, buffet, koffie etc.  Ze was een toegewijde kracht en altijd bereid te helpen als er een beroep op haar werd gedaan. Bij haar afscheid ontving mevrouw Krikken een zilveren roos.

 

Bij De Kemperhof is mevrouw Krikken vanaf 2016 tot heden lid van de bewonerscommissie. Ze zit als vertegenwoordiger in het bestuur van woningbouwcorporatie Vestia voor De Kemperhof en heeft diverse vergaderingen in Den Haag bijgewoond. Ze houdt zich op haar leeftijd nog steeds bezig met Lief en leed, regelt kaartjes en bloemetjes voor nieuwe bewoners, bij ziekte en bij overlijden. Ook heet ze nieuwe bewoners welkom en zorgt dat iedere jarige een attentie krijg. Met kerst helpt ze mee met versieren en staat vooraan om paaskaarten te maken.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen