Algemeen

Inkeerregeling snippergroen

Gemeentebelangen heeft de gemeente gevraagd om de inkeerregeling toe te passen bij het nieuwe snippergroenbeleid. Veel inwoners gebruiken een stukje grond van de gemeente grenzend aan hun eigen kavel. Over het algemeen is dit ontstaan doordat het deze inwoners een doorn in het oog was.

Maar uiteindelijk is het stuk of stukje grond eigendom van de gemeente. Hetzelfde geldt wanneer inwoners grotere stukken grond van de gemeente, zgn. structuurgroen, gebruiken. Structuurgroen is groen dat bewust daar zo aangelegd is ter bevordering van het leef- en woonmilieu van alle inwoners. De gemeente heeft nu besloten hierop handhavend te gaan optreden. De grond is eigendom van de gemeente en bepaalt wat met deze grond kan gebeuren. Daarom wordt voor elk stukje snippergroen of structuurgroen afzonderlijk bepaald of dit in bruikleen, verhuurd of verkocht mag worden. Om hierin efficiënt te zijn heeft Gemeentebelangen voorgesteld dat inwoners die een stukje snippergroen gebruiken, dit zèlf voorleggen aan de gemeente om te komen tot een duidelijke oplossing. Dit is een vriendelijker werkwijze en veel  efficiënter. Bovendien hoeft de gemeente dan niet over te gaan tot handhavings-regels wat voor gemeente en inwoners ook wel zo plezierig is. De gemeente heeft aangegeven akkoord te gaan met deze inkeerregeling en gaat dit in het beleid meenemen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen