Algemeen

Hoogeveen grootste stijger in lokale heffingen: en dat ga je voelen in je knip

Hoogeveen –  Met maar liefst een stijging van 17,1 procent mag Hoogeveen zich de ‘winnaar’ noemen in de stijging van de lokale heffingen. En dat gaan de inwoners uit de gemeente voelen in hun knip.

De grote stijging is een gevolg van het beleid dat door de gemeente is gevoerd afgelopen jaren. Om de financiële gevolgen hiervan op te vangen zijn er veel bezuinigingen doorgevoerd en gaan burgers het flink meer betalen voor de OZB en afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.  Met deze stijging staat Hoogeveen in de landelijke top 10 van gemeenten met de grootste stijging van gemeentelijke heffingen volgens cijfers van het CBS . Kijk op RTV Drenthe voor meer informatie over deze stijgingen in de provincie Drenthe.

Cliëntenraad vreest voor stapeling van ellende door bezuinigingen gemeente

De Cliëntenraad Sociale Zekerheid Hoogeveen vreest dat door de aanhoudende bezuinigingen op zowel de WMO als de Participatiewet mensen in onverantwoord grote problemen gaan komen. Sterker nog, terwijl de Gemeente Hoogeveen er in theorie alles aan doet om ervoor te zorgen dat mensen niet in de schulden komen, zal het resultaat van de bezuinigingen op de minima er juist voor zorgen dat mensen in grote financiële problemen komen. En uiteraard zal de toegenomen financiële stress leiden tot een grotere hulpvraag bij maatschappelijk werk en de gezondheidszorg.  Een en ander is strijdig met de zorgplicht die de gemeente juist voor haar zwakste groepen heeft.

 

In 2018 schreef de Gemeente Hoogeveen in haar Toekomstvisie nog de volgende woorden: “De gemeente heeft een taak voor de mensen die meedoen maar ook voor de mensen die (nog) niet mee kunnen doen. De gemeente moet er voor iedereen zijn en streven naar een (wat we ook wel noemen) ‘inclusieve samen-leving’. En dit: De sociaal-economische tweedeling gaan we tegen, met speciale aandacht voor ‘armoede en schulden’ en ‘onderwijs’ Dit alles lijkt, nog geen 3 jaar later, volledig te zijn losgelaten.

 

Uit het rapport Toegankelijkheid voor Elkaar van de Rekenkamer is gebleken dat de Gemeente Hoogeveen niets tot weinig doet om Hoogeveen toegankelijker te maken voor mensen met een handicap. In plaats van inclusie is er sprake van exclusie.

Hetzelfde valt op te merken met betrekking tot het armoedebeleid. Door arme mensen weinig tot geen mogelijkheden te geven om mee te doen in de samenleving worden ze uitgesloten.

De Gemeente Hoogeveen sluit de minima vooral uit door de zwaarste bezuinigingen op de zwakste schouders te laten neerkomen. Onvoldoende inkomen betekent niet meer meedoen.

 

Een greep uit de bezuinigingen:

  • De regeling bijkomende studiekosten schoolgaande kinderen is gestopt. Daarvoor in de plaats kunnen ouders een beroep doen op de Stichting Leergeld maar er is nog steeds sprake van een grote financiële aderlating.
  • Het Kindpakket is geschrapt. Dus geen 12-badenkaart voor het Zwembad, geen lidmaatschap Speel-o-Theek, geen gratis ID en geen reisdocument statushouders meer.
  • De meerkostenregeling is gehalveerd. Van 450 euro in 2016 krijgen zieken nog maar 225 euro per jaar vergoed voor hun zorgkosten.
  • Activiteitenfonds is geschrapt. Dit fonds is geschrapt omdat Scala gered moest worden. Het was geld wat de bedoeling had om ervoor te zorgen dat mensen mee konden doen aan de samenleving, wat konden sporten, reizen, krant lezen enzovoort.

Hier bovenop komen in veel minima-gezinnen ook nog de bezuinigingen op de WMO. Mensen met een beperking, langdurig zieken, langdurig armen en ouderen zijn onevenredig zwaar getroffen. Men is meestal niet getroffen door maar één bezuiniging maar een stapeling van bezuinigingen. Hun situatie is uitzichtloos.

 

Al lange tijd heeft het Nibud aangegeven dat mensen op en onder het minimum over onvoldoende inkomen beschikken om van rond te komen. Zij zijn dus niet in staat om de bezuinigingen op te vangen en kunnen dus niet meer als volwaardig burger meedoen aan de Hoogeveense samenleving. Een samenleving waarin geen ruimte meer is voor mensen met een beperking, langdurig zieken, Wajongers en mensen met een andere problematiek waardoor ze niet  meer aan het werk komen. Hoogeveen is verworden tot een exclusieve samenleving. Maar wil Hoogeveen zo zijn?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen