Algemeen

Hanzehogeschool voor hulp gevraagd in zoektocht naar draagvlak waterstofwijk

Het is de bedoeling  dat 427 woningen worden afgekoppeld van het aardgas en overgaan op waterstof in de wijk Erflanden. Het draagvlak is hier onder de bewoners nog niet bijster hoog. Om draagvlak te creëren voor het project heeft de gemeente Hoogeveen de hulp van de Hanzehogeschool uit Groningen ingeschakeld.

De Hanzehogeschool Groningen is al vanaf 2018 betrokken bij de Waterstofwijk en heeft al een draagvlakpeiling gedaan onder de bewoners van Erflanden.
De Hanzehogeschool is daarnaast medeopsteller geweest van de subsidieaanvraag voor het Programma Aardgasvrije Wijken. En heeft in dat proces een positieve
verstandhouding met de bewoners opgebouwd. Door deze betrokkenheid, de kennis van de wijk Erflanden en de positieve verstandhouding met de bewoners kan de Hanzehogeschool het project efficiënter, effectiever en tegen lagere kosten dan andere kennisinstellingen uitvoeren.

De voorkeur gaat uit naar een meervoudig onderhandse aanbesteding. Toch is er gekozen om de opdracht rechtstreeks te gunnen aan de Hanzehogeschool. De
verwachting is namelijk dat vanwege de langdurige betrokkenheid, de kennis van de wijk Erflanden en de positieve verstandhouding met de bewoners de Hanzehogeschool het project efficiënter, effectiever en tegen lagere kosten kan uitvoeren dan andere kennisinstellingen.

De opdracht bestaat uit het leiden van de bewonersgroep die mee gaat denken over de inhoud van de bewonersmonitor. De monitor is een belangrijk onderdeel voor het succesvol kunnen realiseren van de waterstofwijk. Immers, de bewoners zelf staan aan
het roer, wat ook het uitgangspunt is van de subsidieaanvraag (Programma Aardgasvrije Wijken). Het is dus minder dat de onderzoekers bedenken waaruit de monitor zal bestaan, maar meer dat met de bewoners een gezamenlijke monitor wordt ontwikkeld. De expertise van de Hanze is hierbij natuurlijk van groot belang maar de bewoners beslissen zelf mee.

Daarnaast zal een groep studenten een inventarisatie maken van de (gas-) installaties in alle woningen waarbij, als het mogelijk is, ook foto’s worden gemaakt van installaties en leidingen. Met toepassing van de beleidsregels inkoop en aanbesteding en de genoemde argumenten wordt voorgesteld om de opdracht voor het opstellen van de bewonersmonitor Waterstofwijk te gunnen aan de Hanzehogeschool Groningen en niet meervoudig onderhands aan te besteden.

De kosten voor de monitor worden betaald uit de rijksbijdrage voor Erflanden uit het Programma Aardgasvrije Wij

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen