Algemeen

Haalbaarheidsonderzoek maatschappelijke voorzieningen op Elim gaat van start

Gemeente Hoogeveen heeft de ambitie om de maatschappelijke voorzieningen op Elim toekomstbestendig te maken. In het voorjaar van 2021 heeft zij van de provincie Drenthe een subsidie verkregen die zowel een haalbaarheidsonderzoek als uitvoering van verbetermaatregelen mogelijk maakt. De gemeente heeft vervolgens ICSadviseurs uit Zwolle gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek te doen naar onder andere De Open Deur en ’t Vonder. Met deze subsidie kunnen accommodaties op Elim worden versterkt voor de toekomst. Het onderzoek is in september 2021 begonnen, het resultaat is naar verwachting in het voorjaar van 2022 gereed.

Het haalbaarheidsonderzoek

In eerste instantie richt het haalbaarheidsonderzoek zich op een toekomstscenario voor De Open Deur en ’t Vonder. Beide voorzieningen bieden momenteel ruimte aan verschillende partijen en activiteiten die belangrijk zijn voor het dorp. Het onderzoek richt zich daarom niet alleen op de ‘stenen’, maar vooral ook op de activiteiten en de wensen van verenigingen en stichtingen. In de komende periode spreekt ICSadviseurs de eigenaren en beheerders van diverse accommodaties op Elim, waaronder de scholen, de sportverenigingen, de dorpshuizen en de kerken. Zo ontstaat een beeld van de behoefte en wensen.

Planning

De eerste stap in het haalbaarheidsonderzoek is het voeren van enkele verkennende gesprekken over ontwikkelingen, activiteiten, behoeften en wensen. ICSadviseurs voert deze gesprekken in het najaar van 2021. Daarnaast inventariseert ICSadviseurs de kwaliteit van de bestaande accommodaties. In een tussentijdse rapportage wordt de balans opgemaakt en wordt duidelijk hoe de accommodaties aansluiten op de wensen en behoeften. Eventueel worden aanvullende gesprekken gevoerd. Vervolgens stelt de projectgroep een toekomstscenario voor, in ieder geval, ’t Vonder en De Open Deur op. Het toekomstscenario wordt uitgewerkt in een beheer- en exploitatiemodel.

Samen, niet alleen

Het haalbaarheidsonderzoek wordt samen met de gemeente Hoogeveen en de Vereniging voor Plaatselijk Belang Elim uitgevoerd. Gert Huisman en Jan Benjamins zitten, namens Plaatselijk Belang, in de projectgroep. Zij zijn het klankbord voor alle dorpsgenoten en helpen om het onderzoek aan te scherpen. Voor vragen of opmerkingen kunt u bij hen terecht via info@plaatselijkbelangelim.nl of Jan Benjamins 06-11951644 / Gert Huisman 06-51607505

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen