Algemeen

Financiële tegemoetkoming studenten verlengd

De tijdelijke coronaregeling voor studenten in mbo, hbo en wo wordt verlengd tot en met augustus dit jaar. Studenten die bij hun afstuderen studievertraging oplopen door de coronamaatregelen en tussen februari 2021 en eind augustus 2021 hun diploma halen, ontvangen een tegemoetkoming in de studiekosten. Ook krijgen alle studenten waarbij tussen oktober 2020 en eind augustus 2021 hun recht op basisbeurs en/of aanvullende beurs afloopt, een financiële tegemoetkoming. Daarnaast wordt de uiterste aanmelddatum voor een mbo-opleiding een maand uitgesteld naar 1 mei.

Met deze verlenging wordt naar verwachting maximaal € 135 miljoen aan tegemoetkoming beschikbaar gesteld aan deze studenten. Dit bedrag wordt betaald uit de €200 miljoen die al eerder was gereserveerd voor de tegemoetkomingen.

Tegemoetkoming kosten

Bij mbo-scholen, hogescholen en universiteiten wordt er alles aan gedaan om studenten ondanks de coronamaatregelen op tijd te laten afstuderen, maar door het wegvallen van praktijkstages en het online onderwijs gaat dat niet voor iedereen lukken. Daarom wordt de tijdelijke regeling voor studenten in het mbo, hbo en wo die bij hun afstuderen studievertraging hebben opgelopen en die daarvoor een tegemoetkoming krijgen, tot 31 augustus 2021 verlengd (was eerder tot eind januari 2021). Bbl-studenten die voor die datum een diploma behalen, krijgen eenmalig een bedrag van € 150 en bol-studenten € 300. Voor ho-studenten bedraagt de tegemoetkoming € 535.

Aanvullende beurs

Onderdeel van deze verlenging is dat studenten waarvan het recht op basisbeurs (mbo-bol) en/of aanvullende beurs in de periode oktober 2020 en eind augustus 2021 afloopt, ook een eenmalige tegemoetkoming ontvangen (was eerder tot eind september 2020). Voor mbo(bol) studenten met een basisbeurs betekent dit € 800, ontvangen zij ook een aanvullende beurs dan krijgen ze € 2000. Voor studenten in het hoger onderwijs met een aanvullende beurs is de eenmalige ondersteuning € 1500.

Aanmelddatum in mbo verplaatst

Aankomend studenten die willen beginnen aan een beroepsopleiding in het mbo moeten zich uiterlijk voor 1 mei aanmelden. De jaarlijkse aanmelding van 1 april wordt dus met een maand uitgesteld. Een latere datum geeft aankomend studenten meer tijd om zich te oriënteren en tot een goede studiekeuze te komen nu dat voornamelijk digitaal moet. De aanmelddatum van 1 mei geldt al voor studenten in het hbo en wo.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de financiële tegemoetkomingen voor studenten op de website van DUO.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen