Algemeen

Eerste stemlokalen geopend: Dit zijn de regels als u naar het stemlokaal komt

Hoogeveen – Om het risico op verspreiding van het coronavirus tijdens deze verkiezing zo klein mogelijk te maken, is een reeks van maatregelen genomen.

Gezondheidscheck voor alle kiezers en stembureauleden

Gaat u in een stemlokaal stemmen, dan moet u van tevoren een gezondheidscheck doen. Deze check bestaat uit enkele vragen over het coronavirus. U ontvangt de gezondheidscheck bij uw stempas. Doe de gezondheidscheck op de dag dat u gaat stemmen.

Als u een van die vragen met ‘ja’ moet beantwoorden, dan wordt u gevraagd om niet te gaan stemmen in het stemlokaal. U kunt dan via uw stempas iemand machtigen om uw stem voor u uit te brengen. Op de achterkant van uw stempas leest u hoe u dat doet.

Als u alle vragen uit de gezondheidscheck met ‘nee’ kunt beantwoorden, mag u naar het stemlokaal.

Bij de stembureauleden wordt een gezondheidscheck afgenomen. Zij zijn alleen stembureaulid als zij alle vragen met ‘nee’ hebben beantwoord.

Maatregelen in het stemlokaal

In de stemlokalen worden de volgende maatregelen getroffen om veilig te kunnen stemmen:

  • De stemlokalen zijn zo ingericht dat u 1,5 meter afstand kunt houden van andere kiezers en van de leden van het stembureau.
  • In het stembureau wordt aangegeven hoe u moet lopen om 1,5 meter afstand te houden.
  • Kiezers en stembureauleden dragen een mondkapje.
  • Bij de ingang van het stemlokaal staat handdesinfectie voor u klaar. Hiermee kunt u uw handen bij binnenkomst en vertrek desinfecteren.
  • De stemhokjes (en andere zogenoemde contactpunten zoals deurklinken en deurposten) worden elk half uur schoongemaakt.
  • In elk stemlokaal staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers in het stemlokaal om 1,5 meter afstand te houden. Dit stembureaulid wijst u er ook op dat u uw handen kunt desinfecteren.
  • De stembureauleden die uw stempas aannemen dragen wegwerphandschoenen. Hetzelfde geldt voor stembureauleden die het stembiljet en het schone potlood uitreiken.
  • Om te mogen stemmen moet u uw stempas overhandigen aan het stembureau. Tussen de stembureauleden die dit werk doen en u als kiezer is een kuchscherm geplaatst.
  • U kunt uw identiteitsbewijs voor het kuchscherm tonen.

Stemmen bij volmacht: voor wie niet naar het stemlokaal wil of kan

Kunt u of wilt u niet in het stemlokaal stemmen? Dan kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Zo’n machtiging heet ook wel een volmacht. Degene die de volmacht krijgt heet de volmachtnemer. Hij of zij mag uw stem alleen uitbrengen tegelijk met zijn of haar eigen stem.

Voor deze Tweede Kamerverkiezing mag iemand 3 volmachtstemmen uitbrengen. Dat waren er voorheen 2. Dat gebeurt omdat door het coronavirus misschien meerdere personen uit hetzelfde huishouden niet zelf naar een stemlokaal kunnen gaan om te stemmen. Het kan dan lastig zijn om buiten hetzelfde huishouden een vertrouwd persoon te vinden die de volmachtstem kan uitbrengen.

Vervroegd stemmen

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart 2021 kan in alle gemeenten in een aantal stemlokalen vervroegd worden gestemd. Dat gebeurt vooral voor kiezers die extra risico lopen door besmetting met het coronavirus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen