Algemeen

Drentse Anjer Prijs inspireert tot meer en beter

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe doet een oproep om kandidaten voor te dragen voor de Drentse Anjer Prijs 2021. De prijs bestaat uit een bedrag van € 5.000. De prijs wordt uitgereikt eind juni/begin juli 2021.

Criteria

De Drentse Anjer Prijs wordt jaarlijks toegekend aan een instelling of groep die een opvallende impuls geeft aan het Drentse culturele klimaat. Alle vormen van cultuur komen in aanmerking: muziek, dans, toneel, theater, mime, popmuziek, beeldende kunst, architectuur, erfgoed,  literatuur, film, nieuwe media.

 1. Er is een uitzonderlijke prestatie geleverd in het voorgaande seizoen(en), waarbij gelet wordt op kwaliteit en een breed bereik.
 2. De groep is gedreven om zich verder te ontwikkelen ten behoeve van het culturele klimaat in Drenthe.
 3. De groep hoeft niet in Drenthe gevestigd te zijn, maar wel een duidelijke binding met of een belang voor Drenthe hebben of iets hebben gepresteerd in Drenthe.

Met betrekking tot het tweede criterium wordt aan drie door de jury gekozen genomineerden gevraagd om hun ambitie te omschrijven in max. 1000 woorden of te verbeelden in een filmpje. Hierin moet de instelling of groep aangeven hoe zij het prijzengeld van € 5.000,- zouden willen gaan inzetten om zich verder te ontwikkelen en/of om hun ambitie waar te maken (bijvoorbeeld een coaching van een bijzondere dirigent, een voorstelling op een bijzonder festival, de aanschaf van apparatuur of instrument, een CD-opname, uitgave van een boek, digitale registratie van een dansact etc).

De winnaar wordt geacht om zich een goede ambassadeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe te betonen.

Doelstelling Drentse Anjer Prijs

 • Het belonen en onderstrepen van uitzonderlijke prestaties, instellingen of groepen die een opvallende impuls geven aan het Drentse culturele klimaat.
 • Het in de schijnwerpers zetten van groepen of instellingen die zich in Drenthe bijzonder verdienstelijk maken op het gebied van kunst en cultuur.
 • Profilering en promotie van de doelen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe c.q. de deelname aan de jaarlijkse Anjeractie, mecenaat en andere wervingsacties.
 • De culturele sector inspireren tot méér en beter.

Criteria voor aanmeldingen

 • Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor de prijs. Uit hun statuten moet blijken dat zij werkzaam zijn op het culturele werkterrein.
 • Voor 20 maart 2021 kunnen kandidaten aangemeld worden voor de prijs.
 • Ieder die denkt aan de criteria te voldoen kan zichzelf of een ander aanmelden.
 • De omschrijving en het aanmeldformulier is te vinden op: cultuurfonds.nl/drentse-anjer-prijs

Jury

Voor de beoordeling van de aanmeldingen stelt het Cultuurfonds een jury samen. De juryleden worden uit de verschillende werkvelden gekozen (theater/dans, (pop)muziek, literatuur, beeldende kunst en AV/film/foto/nieuwe media). De jury toetst alle aanmeldingen aan de criteria en stelt een top 3 samen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen