Algemeen

College trekt 35.000 euro uit voor invoering van Wet inburgering

Hoogeveen – Het college trekt 35.000 euro uit voor de voorbereiding voor de invoering van de nieuwe Wet inburgering. De voorbereidende werkzaamheden kunnen worden betaald uit de bijdrage die de gemeente van het rijk heeft gekregen. De wet treedt naar verwachting 1 januari 2022 in werking.

Het kabinet wil het inburgeringsstelsel wijzigen. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die moeten inburgeren.

Stand van zaken wetsvoorstel

De Tweede Kamer heeft het voorstel voor de nieuwe Wet Inburgering op 2 juli 2020 aangenomen. De Eerste Kamer heeft 1 december 2020 ingestemd met het wetsvoorstel. Het streven is de wet op 1 januari 2022 te laten ingaan.

Doel: nieuwkomers doen snel mee in Nederland

Het doel van de nieuwe wet is dat nieuwkomers zo snel mogelijk meedoen in Nederland. En dat ze ook zo snel mogelijk werk vinden. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • De gemeente gaat nieuwkomers begeleiden bij hun inburgering.
 • Asielstatushouders krijgen een op maat gesneden inburgering. De overheid betaalt dit.
 • Gemeenten begeleiden ook familieleden van immigranten die naar Nederland komen. Gezinsleden betalen hun inburgering altijd zelf.
 • Nieuwkomers leren de Nederlandse taal op een niveau waarmee ze zich goed kunnen redden in Nederland. Ze hebben dan meer kans op een baan. En nemen sneller deel aan de Nederlandse samenleving.

Inburgeren via 3 nieuwe leerroutes

Er komen 3 nieuwe leerroutes voor nieuwkomers om in te burgeren:

 1. de B1 route; een route voor taal en (vrijwilligers)werk.
  Nieuwkomers beheersen binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal. Tegelijkertijd kunnen zij (vrijwilligers)werk doen.
 2. de onderwijsroute; een route vooral voor jongeren.
  Zij halen zo snel mogelijk een schooldiploma.
 3. de zelfredzaamheidsroute; een route voor inburgeraars waarvoor route 1 en 2 niet mogelijk is.

Tijdlijn invoering van de Wet inburgering

De Rijksoverheid evalueerde in 2018 de werking van het huidige inburgeringsstelsel (Wet inburgering 2013). Het blijkt dat het huidige stelsel onvoldoende werkt. Nieuwkomers beheersen bijvoorbeeld niet altijd binnen 3 jaar de Nederlandse taal. Een nieuw, verbeterd, inburgeringsstelsel moet nieuwkomers beter helpen. De tijdlijn Veranderopgave Inburgering (VOI) geeft de totstandkoming van het nieuwe inburgeringsstel weer.

BenW voorstel Rijksmiddelen voor invoering en uitvoering nieuwe Wet inburgering

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen