Algemeen

College: Extra geld Rijk inzetten voor sociaal domein

Hoogeveen  –  De gemeenteraad van Hoogeveen heeft besloten om de komende jaren het sociaal domein (Participatie, Wmo en Jeugd) in Hoogeveen opnieuw te ontwerpen. Dit moet ertoe leiden dat de uitgaven in het sociaal domein niet meer bedragen dan de inkomsten die Hoogeveen van het Rijk krijgt. In totaal gaat het om een besparing van € 8,5 miljoen.

Dat moet worden bereikt in 2025. In 2021 moet daar een begin mee worden gemaakt. Er moet € 1,5 miljoen worden bespaard. Het college heeft onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om dit te realiseren. Er is een pakket maatregelen gevonden waarmee in totaal € 1,071 miljoen kan worden bespaard. Het gaat om maatregelen die per direct kunnen worden doorgevoerd. De maatregelen hebben mogelijk effect voor inwoners. Op een aantal onderdelen kunnen minder inwoners worden geholpen, dan wel op een andere manier.

Het gevonden bedrag is onvoldoende om de hele bezuiniging te realiseren. Het college is echter niet bang dat het begrotingsevenwicht in gevaar komt, omdat er zicht is op extra inkomsten van het Rijk die niet zijn meegenomen in de begroting. Het college heeft de raad voorgesteld om die inkomsten in te zetten om daarmee alsnog de € 1,5 miljoen te realiseren. Het college is inmiddels ook begonnen met een zoektocht naar een manier om het sociaal domein zodanig in te richten dat ook de beoogde besparingen op langere termijn worden gerealiseerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen