Algemeen

Boek(je) in de maak over de Bevrijdingsfeesten in Hoogeveen in 1945

Ronald Wilfred Jansen uit Hoogeveen wil graag een boek(je) maken over de Bevrijdingsfeesten in Hoogeveen in 1945 inclusief de huidige buurtdorpen Elim, Fluitenberg, Hollandscheveld, Nieuweroord, Nieuwlande

Noordscheschut, Pesse, Stuifzand en Tiendeveen. Kort geleden ben ik begonnen met mijn onderzoek. In het Oud Archief in Hoogeveen vond ik gisteren een “bevrijdingsposter”
ter ere van de bevrijders met de tekst: “Free Holland welcomes the soldiers of the Allies. Welkom in het vrije Nederland !’ Voor de duidelijkheid: mijn boek gaat niet over de Bevrijding van Hoogeveen: dat is gedetailleerd beschreven door Albert Metselaar. De Canadezen, maar vooral de voor lange tijd vergeten Belgen speelden hierin een grote rol.

  Waarschijnlijk waren de Bevrijdingsfeesten in Hoogeveen in 1945 feesten met een dubbel gevoel.  Enerzijds blijdschap omdat men verlost is van het juk van de Duitse bezetter.

Anderzijds zijn er veel mensen in Hoogeveen die dierbaren in de oorlog hebben verloren.

Reeds voor de bevrijding van Hoogeveen op 11 april 1945 waren er enkele kleine, spontane uitingen van feestvreugde die snel werden opgedoekt als de bezetter weer in beeld kwam.

  Ik ben ook erg benieuwd hoe de Bevrijdingsfeesten in Hoogeveen in 1945 gestalte kregen. Enige informatie hen ik reeds gevonden. Zo geeft de Hoogeveensche Courant d.d. 12 mei 1945 een verslag van de bevrijdingsfeesten in Elim. In Elim werd een dankdienst gehouden in de Gereformeerde en Hervormde Kerk, waren de tuinen en etalages versierd, wapperde de driekleur, reed er een stoet met versierde wagen en namen kinderen deel aan de optochten. De mooie stoomboot “Piet Hein” gaf extra luister. In de middag werden er wedstrijden gehouden.

De zweefmolen van Visser had het druk. In de avond weer een optocht van veel verenigingen.

Bij Café van de Weide in Elim werd het feest afgesloten met het zingen van het Wilhelmus. De dag erop, Vrijdag, werden er volksspelen gehouden op het terrein van de heer
G. Benjamins.  ’s Avond vond een gondeltocht plaats met zeventien versierde schuiten. Jongelui zetten in scene de vlucht van onderduikers voor de SS, waarbij de Nederlandse humor naar boven kwam. Er was veel lof voor de feestcommissie en De Bazuin (waarschijnlijk een muziekkapel uit Hollandscheveld) in Elim e.o.

  Ik hoop meer te weten te komen over de bevrijdingsfeesten in Elim en de rest van Hoogeveen. Maar veel vragen staan nog open. Vonden er na de Bevrijding van Hoogeveen meer spontane bevrijdingsfeesten plaats ? Wie waren de initiatiefnemers ? Was er ook sprake van een grote door de gemeente Hoogeveen georganiseerde Bevrijdingsfeest in 1945 in het centrum. ? Mijn eerste indruk is dat de gemeente Hoogeveen niet zo tuk was op feesten, althans ik heb er nog niets over gevonden in de gemeentelijke notulen.
Wanneer vonden de Bevrijdingsfeesten in Hoogeveen in 1945 plaats ? Vooral in mei ? Of het gehele haar door. ?

  Hoe zagen die bevrijdingsfeesten er uit ? Werden er meer optochten gehouden ? Wat werd er afgebeeld ? Mogelijk versierde wagens die een dankbetuiging aan de bevrijders uitbeelden of spottaferelen op de voormalige Duitse bezetter. Hoe werd er aangekeken tegen de joodse slachtoffers ? Mogelijk werd er veel gezongen en traden er muziek- en toneelgezelschappen op. Wie waren de deelnemers en toeschouwers van de Bevrijdingsfeesten in Hoogeveen.?

  Verder onderzoek moet meer duidelijkheid geven. Ik ben dan ook erg benieuwd naar fotomateriaal, correspondentie en getuigenissen van mensen in Hoogeveen die de bevrijdingsfeesten hebben meegemaakt. Ook verhalen van nazaten van de familie zijn welkom. Het zou prettig zijn als de locatie en datum van de foto’s bekend is, maar het is geen
vereiste. Natuurlijk probeer ik wel een en ander zo goed mogelijk op juistheid te controleren.

Reacties mogen ook anoniem. Bij voorkeur naar mijn email adres info@rwj-publishing.com

Hoewel interviewen niet mijn sterkste kant is, hoop ik met nog veel getuigen te raadplegen.

Ik wil diegene die een bijdrage levert alvast bedanken. Publicatie is met bronvermelding indien gewenst. Vóór publicatie wordt een en ander nog op onvolkomenheden gecontroleerd.

Ronald Wilfred Jansen, Hoogeveen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen