Aanpak wateroverlast in centrum

Hoogeveen – Het college gaat aan de slag met de wateroverlast in het centrumgebied van Hoogeveen. Het centrum heeft door steeds hevigere buien moeite om neerslaghoeveelheden snel genoeg via het rioolstelsel te kunnen afvoeren.

Met enige regelmaat staan straten blank. Om toekomstige wateroverlast in het centrum te voorkomen wordt het bestaande watersysteem vanaf park Dwingeland tot het helofytenveld ten westen van de A28 verbeterd. Tijdens werkzaamheden aan de Kaap is hierop al geanticipeerd door de aanleg van de vijverpartij in park Dwingeland en de aanleg van een verbindingsduiker onder de Hoofdstraat door. De overige inrichtingsmaatregelen zijn op verschillende manieren in te passen in de openbare ruimte. Het college gaat met inwoners en belangenorganisaties tijdens meerdere inloopavonden en eventuele ontwerpsessies de opties bespreken. foto: Gemeente Hoogeveen