Gezocht: mensen met ruimte in hun hart en huis

Hoogeveen – Thuis: de plek waar je mag lachen en boos zijn, vallen en opstaan. Waar je aangemoedigd wordt, en troost en liefde ontvangt. Zo’n plek verdient elk kind. Maar als het ouders (tijdelijk) niet lukt om voor hun kind te zorgen, dan kan wonen in een pleeggezin de oplossing zijn.

Op 28 november organiseert jeugdhulporganisatie Timon in Hoogeveen een informatieavond over pleegzorg. Timon zoekt in Drenthe namelijk naar nieuwe pleeggezinnen. Zodat er steeds een goede match gemaakt kan worden tussen pleegkinderen en pleegouders.
Tijdens de informatieavond krijgen bezoekers informatie over wat pleegzorg is en ze kunnen vragen stellen aan ervaren pleegouders.

Over pleegzorg
Pleegzorg is er voor kinderen van 0 t/m 21 jaar die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Ze wonen dan voor korte of langere tijd in een pleeggezin. Er zijn vele vormen van pleegzorg, afgestemd op wat nodig is voor de kinderen/jongeren om wie het gaat. Timon biedt bij de verschillende vormen passende begeleiding voor pleegouders en pleegkind(eren).
De motivatie en inspiratie van alle pleegzorgbegeleiders en pleeggezinnen bij Timon is de christelijke levensovertuiging.
Aanmelden of meer informatie kan via: www.deeljethuis.nl.

28 november | Hoogeveen
GKV De Opgang, Alteveerstraat 105
Inloop 19:30 uur, aanvang 19:45 uur

Deel dit bericht!

Geef een antwoord