Kantlijn: Lang leve het broeikaseffect

Zonder broeikaseffect zou het leven op aarde onmogelijk zijn. Extreem hoge en lage temperaturen zouden de aarde teisteren. Leven zoals wij dat kennen zou niet kunnen bestaan in dergelijke omstandigheden. Dankzij het broeikaseffect kennen wij beperkte temperatuurverschillen. Het minimum van -27,4 graden, dat in 1942 in Winterswijk werd gemeten, is tot nu toe de laagste temperatuur die ooit in Nederland is gemeten. De hoogste temperatuur werd in 1944 in Warnsveld gemeten en bedraagt 38,6 °C in Warnsveld [Wikipedia].

Door Democranarch

Het maximale temperatuurverschil in ons land bedraagt dus 66 °C. Nog steeds een fors verschil maar niet te vergelijken met de temperatuurverschillen waar onze toekomstige buren op de maan mee te maken zullen krijgen. Daar is het temperatuurverschil tussen heetste en koudste moment 264 °C. De atmosfeer heeft (simpel gezegd) een dempende werking op de opwarming van de aarde, de CO2 (koolstofdioxide) in de atmosfeer heeft een dempende werking op de afkoeling van de aarde. Het is voor de aarde wat voor ons het dekbed is waaronder wij in een onverwarmde kamer een lekker warm plekje hebben dankzij ons biologische kacheltje, de verbranding in onze cellen. Zonder CO2 in de atmosfeer geen leven op aarde dus. Lang leve het broeikaseffect dus.
De Nederlandse glastuinbouw met hun glazen broeikassen maken het voor onder meer aardbeienplanten mogelijk om ook in herfst en winter vrucht te dragen. Wij zijn goed vergelijkbaar met die aardbeien. Alleen leven wij in een broeikas, waar geen ramen kunnen worden geopend om bij warme buitenomstandigheden warmte uit de kas te laten ontsnappen. We kunnen geen luiken in de atmosfeer openen en sluiten wanneer ons dat het beste uitkomt. En dus wordt het steeds warmer op aarde.
Als je in een volle bioscoopzaal de temperatuur aan begin van de film meet, geen airco aanzet en geen ventilatie toepast is het aan het eind van de film flink warmer geworden. 300 kacheltjes waarvan de thermostaat op 37 °C staat geven behoorlijk wat warmte af. In mijn jeugd was ik altijd verbaasd waarom bij mijn overgrootouders de koeienstal ’s winters altijd lekker warm was. Er werd niet gestookt en toch was het er nooit koud. Onze aarde wordt bewoond door miljarden kacheltjes, die allemaal CO2 uitstoten. Bij iedere uitademing. Die CO2 ontstaat bij de verbranding van glucose in onze lichaamscellen. Net zoals in cv-ketels, benzine- en dieselmotoren en alle andere apparaten en machines CO2 ontstaat bij de verbranding van fossiele brandstoffen als steenkool, aardgas, aardolie of kerosine.
Al deze brandstoffen zijn namelijk opgebouwd uit atomen koolstof en waterstof. Glucose vormt een uitzondering hierop want dat bevat naast koolstof en waterstof ook nog zuurstofatomen. Bij de verbranding van deze brandstoffen verandert koolstof in koolstofdioxide en waterstof in water.
Na de uitvinding van de stoommachine en de industriële revolutie is de CO2 uitstoot van machines gigantisch gegroeid. In de 220 jaar daarna hebben we zoveel CO2 aan de atmosfeer afgegeven dat we nu te maken hebben met een reusachtig probleem, dat de bestaansmogelijkheden voor onze (achter)kleinkinderen ernstig vermindert. Stel je voor dat je achterkleinkroost straks in Hoogeveen aan zee woont. Dat is echt niet denkbeeldig.
We moeten dan ook (of we dat nou leuk vinden of niet) aan de windmolens en de zonneparken. We moeten van het aardgas af, voor Groningen, maar ook om de CO2 uitstoot te verlagen. Alleen… als we voor onze totale energiebehoefte duurzame energie willen opwekken met zonnepanelen dan hebben we een hoeveelheid panelen nodig waarmee heel Groningen, Friesland en Drenthe zou kunnen worden overdekt. En als we de productie van die panelen met duurzame energie willen opwekken moet misschien Flevoland ook nog worden overdekt. Maar dat is nog niet alles, netbeheerder Tennet heeft nu al grote transportproblemen. Door het toenemende aantal zonnepanelen op de daken bij particulieren wordt inmiddels zoveel elektrische energie ‘teruggeleverd’ dat de elektrische infrastructuur het bijna niet meer aankan. En dat bijna heeft geen lange houdbaarheid, spoedig kan het net het absoluut niet meer aan.
Dus is het logisch dat het taboe op het K-woord aan het wankelen is. Kernenergie is CO2 vrij…. en we hebben niet veel tijd meer voor er onomkeerbare klimaatveranderingen zijn opgetreden. Ondertussen wil in Drenthe vrijwel niemand windmolens in de achtertuin, start elke buurt waar zonneparken dreigen te komen binnen de kortste keren een actiecomité dat zich tegen de plannen verzet en dus schieten we niet op, terwijl we ons geen gedraal meer kunnen veroorloven. Onze hoop op kernfusie vestigen is dom en naïef. Als het al realiseerbaar is, dan heeft dat nog wel zo veel voeten in de aarde, dat de zeespiegelstijging dan al miljarden mensenlevens zal hebben gekost.
Op zich is dat misschien ook wel de beste oplossing. Het voortbestaan van het leven op aarde is meer dan ooit gebaat bij het uitsterven van de mens.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord