Algemeen

Schulden en armoede? No way!

Hoogeveen – Op 29 november organiseert het Platform Financiële Redzaamheid de stedenestafette, een gratis congres, op het gebied van armoede en schulden in theater De Tamboer in Hoogeveen. Het thema dat gekoppeld is aan deze middag is ‘vroegsignalering en preventie’.

In Nederland liggen ruim 1,7 miljoen gezinnen ‘s nachts wakker van geldzorgen of van problemen die ze als gevolg van hun schulden ervaren. Dit betekent óverleven in plaats van léven. De onderliggende problematiek is complex en vraagt om een vernieuwende, dynamische aanpak en instrumenten. Binnen het Platform Financiële Redzaamheid werken bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties als gelijkwaardige partners aan een duurzame aanpak van geldstress, armoede en schulden.

Schouders Eronder
Schouders Eronder is een landelijk professionaliseringsprogramma voor schuldhulpverlening, gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en tevens partner van het Hoogeveense Platform Financiële Redzaamheid. Schouders Eronder heeft de ambitie om het vakmanschap van iedereen die een rol heeft in de schuldhulpverlening duurzaam te vergroten. Eén van de activiteiten die zij ondersteunen is de Landelijke Stedenestafette Armoede en Schulden. Deze stedenestafette bestaat uit een reeks van inspirerende ontmoetingen die georganiseerd wordt in samenwerking met gemeenten om innovatieve en effectieve aanpakken met elkaar en met het lokale veld te delen. Op 29 november 2018 is het de beurt aan Hoogeveen, met als thema ‘vroegsignalering en preventie’. Het Platform Financiële Redzaamheid geeft invulling aan deze dag.

Programma
Het congres is van 13.00 tot 17.00 uur in Hoogeveen, locatie Theater De Tamboer. Dagvoorzitter is cabaretier, stand-upcomedian en zanger Anne-Jan Toonstra. Sprekers zijn burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen en Christophe Geuskens van Schouders Eronder. Daarnaast kunnen er dynamische workshops gevolgd worden met als thema’s: beter voorkomen dan uitzetten, schulden, no way, zelf ervaren hoe je kunt besparen, de rol van de werkgever, klantreis schuldhulp en mobility mentoring. De dag wordt plenair afgesloten met een dynamische terugkoppeling waarbij gekeken wordt naar kansen en mogelijkheden in regio. Aanmelden voor het congres kan via de website: www.platformfinancieleredzaamheid.nl/.

Geef een reactie