Algemeen

Omgaan met grensoverschrijdend gedrag

Hoogeveen – Sportief Hoogeveen en De Wolden Sport houden samen met Centrum Jeugd en Gezin (CJG) op maandagavond 19 november een bijeenkomst over omgaan met grensoverschrijdend gedrag.

Als sportvereniging wil je een veilige en prettige omgeving voor iedereen. Hier ligt een belangrijke taak voor bestuurders, vertrouwenspersonen, (jeugd)coördinatoren en trainers/coaches. Hoe ga je om met vermoedens van kindermishandeling, misbruik en huiselijk geweld? Hoe zorg je ervoor dat je de signalen snel kan herkennen? En als het zich voordoet: hoe handel je dan? Tijdens deze interactieve bijeen komst krijgen deelnemers een korte uitleg over de meldcode huiselijk geweld en kin dermishandeling. Daarnaast gaat het over grensoverschrijdend gedrag. Tussendoor is er ook ruimte om casussen te bespreken. De bijeenkomst wordt gehouden in het raadhuis van 19.15 tot 21.45 uur. Aanmelden kan tot en met maandag 12 november via sportfunctionaris Stefan Freriks s.freriks@dewoldenhoogeveen.nl onder vermelding van naam, telefoonnummer en naam en functie bij de sportvereniging.

Geef een reactie