Roelof Bosma Koninklijk onderscheiden

Hoogeveen – De heer Roelof Bosma kreeg op zaterdagavond 10 november een Koninklijke onderscheiding. Roelof Bosma kreeg de onderscheiding omdat hij meer dan 40 jaar koordirigent is en veel betekent in het bedenken van projecten op het gebied van cultuur en muziek. Burgemeester Karel Loohuis reikte de onderscheiding uit.

Gedurende meer dan 40 jaar is de heer Bosma inmiddels koordirigent van diverse koren. Hij ontving in november 2017 van de KCZB het bronzen beeldje 40 jaar dirigent en behaalde met diverse koren mooie prijzen.

De heer Bosma is creatief in het bedenken van projecten op gebied van cultuur en muziek en besteed veel tijd aan realisatie en organisatie. Hij brengt projecten bij de koorleden onder de aandacht en studeert vervolgens op een prettige en professionele manier de muziek in. Zijn projecten zijn vernieuwend; hij weet mensen te enthousiasmeren, te motiveren, en een groot publiek te bereiken en zo een belangrijke cultuurdrager door te geven.

De heer Bosma besteedt veel tijd aan de voorbereiding van het instuderen van nieuwe stukken en aan het realiseren van (buitenlandse) optredens. Hij maakt begrotingen, doet fondsenwerving, regelt de subsidieaanvragen en weet diverse musici en ensembles nuttig en kostenbesparend in te zetten.

Al op 18-jarige leeftijd dirigeerde hij het koor De Lofstem in Tweede Exloërmond. Van 1977 t/m 2009 was de heer Bosma dirigent van het plaatselijke koor Deo Cantemus. Hij heeft dit door de Christelijke Gereformeerde Gemeente in Hoogeveen in 1962 opgericht evangelisatiekoor gebracht naar een Oratoriumkoor, waarbij o.a. werd opgetreden in de Sacre Coeur in Parijs (1994), de Dom in Keulen (1997), de Berliner Dom en Marien Kirche (2007). Het koor was ook betrokken bij de jaarlijkse uitvoering Festival of Lessons and Carols, vierde het 45-jarig jubileum met een concert in De Tamboer en trad met het Noord Nederlands Orkest op bij het 150-jarig bestaan van de firma Pet in Hoogeveen.

Van 2002-2015 was de heer Bosma dirigent van Kapella Vocale Emmen. Dit koor heeft onder zijn leiding een grote ontwikkeling doorgemaakt. De naam van het koor werd veranderd van Kapelkoor in Kapella Vocale en er werd een andere weg ingeslagen v.w.b. de keuze van muziek. Er werden koorreizen gemaakt, waarbij werd gezongen in de Dom van Aken (2007) en in de Sint Salvator Kathedraal in Brugge (2010).

Op zijn initiatief en onder zijn inspirerende leiding werden er grote werken en indrukwekkende uitvoeringen opgevoerd, zoals o.a. de “Bethlehem cantate” en “Olivet to Calvary” van J.H. Maunder en “The Crucifixion” van John Stainer. Met kerst werd vele jaren “A Festival of lessons and Carols” opgevoerd.

Bijzonder was ook het grote project met meerdere uitvoeringen in verschillende plaatsen van “The Armed Man, a mass for peace”, van Karl Jenkins in 2012. Deze bijzondere uitvoeringen werden uitgevoerd door groot koor en orkest, waarbij tegelijkertijd een bijbehorende film werd vertoond. Het koor ontving hiervoor in 2012 de Amateurprijs van de gemeente Emmen. De heer Bosma heeft het koor op een hoger niveau gebracht.

Van 1980-1983 is de heer Bosma dirigent geweest van de Cantorij Kerkboerderij, waarbij maandelijks ondersteuning werd gegeven bij de gemeentezang. Van 1987-1990 was de heer Bosma dirigent bij het Vocaal Ensemble Hoogeveen. Van 2011-2015 was hij dirigent van het inmiddels opgeheven Christelijk Gemengd Koor Legato Klazienaveen.

Sinds 2009 voert het projectkoor Collegium Vocale Drenthe jaarlijks Cantates van Johan Sebastiaan Bach op. Als dirigent lukt het de heer Bosma om op een niet elitaire manier deze grootse muziek te laten klinken in een regio waar deze muziek weinig te horen is. Naast het oefenen en het sociale element slaagt de heer Bosma er in verbindingen te maken met andere kunstvormen, zoals schilderkunst of door samenwerking met een kinderkoor.

Van 2014 tot heden is de heer Bosma dirigent van Stichting Vocalin Drenthe. Vocalin is begonnen als projectkoor met een uitvoering van ”The Armed Man, a mass for peace” van Karl Jenkins. Na dit succes nam de heer Bosma het initiatief om de Stichting Vocalin Drenthe op te richten met als doel het ontplooien van culturele activiteiten op muzikaal gebied voor alle leeftijdsgroepen. Er vinden jaarlijks bijzondere concerten plaats waaraan professionele musici en solisten meewerken. Verder zijn er door de heer Bosma lesprogramma’s ontwikkeld.

Van 2015 tot heden is de heer Bosma dirigent bij het Meppeler Mannenkoor. Het koor wordt veelvuldig gevraagd medewerking te verlenen aan activiteiten, waaronder het Meppeler Muziekfestival. De heer Bosma weet met deskundigheid en liefde voor zijn vak mensen met elkaar te verbinden, hij brengt het koor een stap hoger qua niveau en vergroot de naamsbekendheid. In 2016 is opgetreden in Most in Tsjechië en in datzelfde jaar  heeft het 90-jarig jubileumconcert plaatsgevonden.

Van 2015 tot heden is de heer Bosma dirigent bij het regionaal Drents Omroep Koor, vanaf 2017 met de nieuwe naam Drents Opus Koor (DOK).

Verder was de heer Bosma van 1988-2003 bestuurslid en penningmeester bij de Stichting Christelijk Onderwijs Drenthe (SCOD). Hij begeleidde o.a. een aantal besturenfusies en verzorgde de afstemming met het onderwijsbureau.

 Hij zit van 2012 tot heden in de Plan Advies Commissie van Stichting Compenta, Deze commissie beoordeelt subsidievragen van scholen op het gebied van cultuureducatie en adviseert het bestuur als ook de directeur van Kunst en Cultuur Drenthe.

Ook is de heer Bosma actief bij Protestantse Gemeente in Hoogeveen, wijkgemeente Zuid, waar hij vanaf 2014 voorzitter van de kerkenraad is. Daarnaast was hij jeugdouderling en lid van de liturgiecommissie.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord