Toetsingsverzoek Comité Actie voor Bethesda niet ontvankelijk verklaard

Utrecht/Hoogeveen – Op 22 oktober vond in Utrecht de uitgestelde zitting plaats van de Governancecommissie van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg inzake het toetsingsverzoek dat het Comité Actie voor Bethesda indiende met betrekking tot de bestuurlijke structuur van de Treant Zorggroep met ziekenhuizen in Emmen Stadskanaal en Hoogeveen. Sneller dan verwacht kwam gisteravond de uitspraak van de commissie bij het comité binnen. De commissie oordeelt dat het comité niet ontvankelijk is. Door deze conclusie acht de commissie zich niet bevoegd een door het comité gevraagd inhoudelijk oordeel te geven over de bestuurssamenstelling van de zorggroep.

 Woordvoerder Frits Kappers reageert teleurgesteld op deze uitspraak. “Het betekent dat wij geen partij zijn in de zin van het Reglement Governancecommissie Gezondheidszorg. We zijn namelijk niet rechtstreeks bij de zorgorganisatie betrokken, zoals het reglement belanghebbenden typeert. En dat betekent dat wij helaas geen antwoord krijgen op de vraag of de bestuurlijke structuur van de Treant Zorggroep in overeenstemming is met het artikel in de Governancecode, dat zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling verbiedt.”

Kappers had gehoopt op een kritische uitspraak over de bestuursstructuur. “Maar dat wij niet ontvankelijk zijn en dus geen antwoord hebben gekregen op de in onze ogen meer dan gerechtvaardigde vraag of de benoeming van de artsen Post en Dam in combinatie met hun positie als specialist bij Treant zonder enige twijfel vrij is van zelfs maar de schijn van belangenverstrengeling, is voor ons een harde klap. We gaan komende dagen de uitspraak intensief bestuderen, maar ik wil er pas inhoudelijk over spreken als de uitspraak openbaar is gemaakt via de website van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg.”

Deel dit bericht!

Geef een antwoord