Algemeen

Gemeente inspecteert wegennet

Hoogeveen –  De gemeente Hoogeveen laat vanaf oktober tot eind november alle wegen, fiets- voetpaden en parkeerterreinen visueel inspecteren. De globale visuele inspectie heeft als doel om snel en efficiënt informatie te verzamelen over de conditie van het gehele wegennet binnen de gemeente Hoogeveen.

De inspectieauto is voorzien van zwaailampen en heeft een aanduiding dat het een weginspectiewagen betreft. Deze auto rijdt soms langzaam en eventueel soms ook op fiets- en voetpaden. Hierdoor kan deze auto wellicht wat overlast veroorzaken. Bij de inspectie worden alle wegen gekwalificeerd. Voor de onderhoudswerkzaamheden wordt op basis van deze kwalificatie het onderhoudsprogramma 2019 opgesteld.

Geef een reactie